Dabaszinības 1. klasei. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Dabaszinības

Klase

1. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autores: Annija Vilnīte, Signe Ungure, Sanda Isačonoka-Atopkina.

► Tematiskais plānojums 1. klasei pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns paredzēts 66 mācību stundām mācību gada laikā.
► Tematiskajā plānā ir katras lielās tēmas ziņa skolēnam un apgūstamie jēdzieni, katras apakštēmas sasniedzamie rezultāti un ziņa skolēnam, uzdevumi, kas veicami mācību līdzeklī  "Dabaszinības 1. klasei" skolēna grāmatā un darba burtnīcā. Tematiskajā plānā apkopoti un piedāvāti papildu resursi veiksmīgai tēmu apguvei.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 12
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ