Dabaszinības. Skolēna grāmata 1. klasei

Mācību priekšmets

Dabaszinības

Klase

1. klase

Kategorijas

E-grāmatas

Mācību līdzeklis Dabaszinības. Skolēna grāmata 1. klasei ir veidots atbilstoši “Dabaszinības 1.-6. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Skolēna grāmatas Dabaszinības 1. klasei” saturu veido pieci lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 66 mācību stundas mācību gada laikā.

► 1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?
Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli?
Kā raksturot organismus?
Kādas ir augu ārējās pazīmes? Kā tās izmanto augu atpazīšanai?
Kādas ir cilvēku un citu dzīvnieku kopējās un atšķirīgās pazīmes?

► 1.2. Kā pētīt materiālus?
No kā veidoti priekšmeti?

Kādas ir materiālu īpašības?
Kā izmanto materiālu īpašības?

► 1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?
Kā raksturo apkārt esošos objektus?

Kas rada gaismu un kā gaisma atstarojas?
Kā rodas skaņa?
Kas rada siltumu? Kā sasilst objekti?

► 1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?
Kas ir dabas teritorija un kas ir cilvēka pārveidota teritorija?

Kādas Zemes virsmas atšķirības novērojamas tuvākajā apkārtnē?
Kādas ūdenstilpes ir sastopamas tuvākajā apkārtnē?
Kādas atšķirības novērojamas dažādām dabas teritorijām?

► 1.5. Kā pētīt Visumu?
Kas ir Zeme?

Kas ir Saule?
Kāpēc mainās diena un nakts?
Kas ir Mēness?


Skolēna grāmatas sākumā un beigās ir svarīgas atgādnes, kas palīdzēs skolēniem atcerēties un saprast svarīgāko katras apakštēmas informāciju.

Katra lielā tēma sākas atsevišķā lapā jeb titullapā ar nosaukumu, kas ir jautājuma formā. Šajā lapā var uzzināt, ko skolēns mācīsies, kādas prasmes attīstīs un kādus jēdzienus apgūs. Katra apakštēma sākas ar uzdevumu “Atmini mīklu!”. Katrā apakštēmā vairākās vietās ir iekļauta sadaļa “Iegaumē”, kurā tiek skaidroti konkrēti jēdzieni. Pēc tam seko dažādi uzdevumi, kas palīdz apgūt un izprast tematu.

Skolēna grāmatas lappuses apakšā ir norāde, kādu lielo tēmu skolēns šobrīd apgūst. Skolēna grāmatas saturu papildina daudzi kvalitatīvi fotoattēli.

Grāmatas lappušu apakšā ir norādes, kurā lappusē skolēna darba burtnīcā var izpildīt uzdevumus par konkrēto tēmu. Skolēna grāmatā vairākām apakštēmām ir digitāls papildsaturs. Tas nozīmē, ka, noskenējot QR kodu, skolēns var noskatīties videomateriālu, kas palīdz labāk izprast tēmu un izpildīt uzdevumus.

Sadaļā “Vārdu banka” ir izcelti jaunie jēdzieni, kas jāapgūst konkrētā apakštēmā. Uzdevumos “Darbojies praktiski!” iekļauti dažādi eksperimenti un pētniecības darbi. 
Atgriešanās atpakaļ