Dizains un tehnoloģijas 2. klasei. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Dizains un tehnoloģijas

Klase

2. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autore: Ieva Mickus
► Tematiskais plānojums 2. klasei pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns paredzēts 66 mācību stundām.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katra temata mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, mācību metodes  un skolēna darbības, lai sasniegtu rezultātus.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 9
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ