Dizains un tehnoloģijas 6. klasei. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Dizains un tehnoloģijas

Klase

6. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autore: Ieva Mickus
► Tematiskais plānojums 6. klasei pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns paredzēts 76 mācību stundām.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katra temata mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, mācību metodes  un skolēna darbības, lai sasniegtu rezultātus.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 10
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ