Fizika 8. klasei. Pārbaudes darbi

Mācību priekšmets

Fizika

Klase

8. klase

Kategorijas

Pārbaudes darbi

► Visu tematu pārbaudes darbi. Katrs pārbaudes darbs piedāvāts divos variantos.
        8.1. temata “Ko mācās fizikā?” pārbaudes darbs (2 varianti).
        8.2. temata “Kustība” pārbaudes darbs (2 varianti).
        8.3. temata “Skaņa” pārbaudes darbs (2 varianti).
        8.4. temata “Spēks” pārbaudes darbs (2 varianti).
        8.5. temata “Spiediens” pārbaudes darbs (2 varianti).
            8.6. temata “Enerģija” pārbaudes darbs (2 varianti).
► Pārbaudes darbu lpp. skaits: 28
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ