Inženierzinības 7. klasei. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Inženierzinības

Klase

7. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autores: Ilze Klints, Ginta Jasinska
► Tematiskais plānojums inženierzinību apguvei 7. klasē pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, stundu skaits, stundā sasniedzamais  rezultāts, skolēna darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu un norādīts arī tas, kas liecinās, ka skolēns rezultātu ir sasniedzis.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 11
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ