Latviešu valoda 4. klasei. Tematiskais plāns I semestrim

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Klase

4. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autores: Silvija Mickeviča, Iveta Lukaševica.
► Tematiskais plānojums 4. klasei I semestrim pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns paredzēts 75 mācību stundām, 15 nedēļām. Katrā nedēļā paredzētas 5 mācību stundas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, sasniedzamie rezultāti, caurviju prasmes, vērtēšana un kritēriji, uzdevumi un darbības, lai sasniegtu rezultātus, papildus resursi tēmu apguvei.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 12
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ