Latviešu valoda 5. klasei. Tematiskais plāns I un II semestrim

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Klase

5. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autores: Silvija Mickeviča, Iveta Lukaševiča.
► Tematiskais plānojums 5. klasei I un II semestrim pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns I semestrim paredzēts 75 mācību stundām, 15 nedēļām. Katrā nedēļā paredzētas 5 mācību stundas.
► Tematiskais plāns II semestrim paredzēts 100 mācību stundām, 20 nedēļām. Katrā nedēļā paredzētas 5 mācību stundas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, sasniedzamie rezultāti, caurviju prasmes, vērtēšana un kritēriji, uzdevumi un darbības, lai sasniegtu rezultātus, papildus resursi tēmu apguvei.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 27
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ