Matemātika 1. klasei. Atgādnes

Mācību priekšmets

Matemātika

Klase

1. klase

Kategorijas

Atgādnes

► Atgādnēs apkopots skaitļu "1-10" sastāvs un rakstība, ģeometriskās figūras, simta kvadrāts, lielumu mērīšanas tabula (garuma mēri, laika mēri, masas mēri, tilpuma mēri, naudas mēri).
► Atgādnēs pieejams
snieguma līmeņu apraksts, ko skolēns var izmantot mācību procesā.
► Atgādnes lpp. skaits: 21
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ