Matemātika 1. klasei I daļa. Darba burtnīca

Mācību priekšmets

Matemātika

Klase

1. klase

Kategorijas

E-darba burtnīcas

► Autores: Annija Vilnīte, Ilga Brigmane - Briģe, Linda Ādamsone.
► "Matemātika. Darba burtnīca 1. klasei" ir izmantojama komplektā ar "Matemātika. Skolēna grāmata 1. klasei".

► Darba burtnīcu “Matemātika 1. klasei I daļa” veido četri lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 58 mācību stundas mācību gada pirmajā semestrī:

1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds? (13 mācību stundas)
► Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā  attēlošana, cipari.
► Priekšmetu un skaitļu virknes.
► Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā.
► Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis).
► Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana un grupēšana.

1.2. Cik kopā, cik palika? (17 mācību stundas)
► Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana.
► Tabula datu pierakstīšanai.
► Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā.

1.3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru? (9 mācību stundas)
► Nogrieznis, tā mērīšana.
► Garumu noteikšana, salīdzināšana un aprēķināšana.
► Simetriskas figūras.

1.4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10? (18 mācību  stundas)
► Skaitļu 10–100 decimālais sastāvs, lasīšana un pierakstīšana.
► Skaitļu salīdzināšana.
► Skaitļu virknes.
► Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana.

Mācību komplektizdevuma saturs veidots atbilstoši “Matemātika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.
► Darba burtnīcas lpp. skaits: 120
► Var printēt
Atgriešanās atpakaļ