Matemātika 1. klasei I daļa. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Matemātika

Klase

1. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autore: Linda Ādamsone.
► Tematiskais plānojums 1. klasei I daļa (1. semestris) pēc "Skola2030" paraugprogrammas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras stundas temats, uzdevumi, kas jāpilda skolēna grāmatā un darba burtnīcā, stundas sasniedzamie rezultāti, mācību metodes un skolēna darbības, lai sasniegtu rezultātus. ►  Papildus piedāvāta starppriekšmetu saikne, caurviju prasmes, metodiskie ieteikumi, resursi tēmas padziļinātai izpratnei.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 32
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ