Matemātika 1. klasei I daļa. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Matemātika

Klase

1. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autore: Linda Ādamsone.
► Tematiskais plānojums 1. klasei I daļai (1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?).
Temata apguvei paredzētas 12–14 mācību stundas.
Temata apguves mērķis: aktualizēt un precizēt pirmsskolā apgūto par skaitļiem
un figūrām – aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības, domas (“Skola2030”
matemātikas paraugprogramma).

Apgūstamie jēdzieni: skaitlis, cipars, figūra, daudzstūris, mala, virsotne, pazīme,
salīdzināšana, grupēšana (“Skola2030” matemātikas paraugprogramma).

► Tematiskā plāna nodaļas "1.1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?" lpp. skaits: 11
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ