Matemātika 1. klasei II daļa. Skolēna grāmata

Mācību priekšmets

Matemātika

Klase

1. klase

Kategorijas

E-grāmatas

► Autore: Linda Ādamsone.
► Uz Skolēna grāmatas vākiem ir atrodams snieguma līmeņu apraksts un atgādnes, kuras var izmantot mācību procesā.
► Katrs lielais temats sākas atsevišķā titullapā, kurā skolēns var uzzināt par ko mācīsies tematā un kādus jēdzienus apgūs.
► Mācību stundas nosaukums un sasniedzamais rezultāts norādīts lappuses augšā. Labajā pusē norādīts, kuras darba burtnīcas lappuses atbilst šai stundai.
► Grāmatā iekļauti QR kodi, kurus skenējot skolēns var atvērt un izpildīt interaktīvus uzdevumus, lai nostiprinātu stundā apgūto.
► Grāmatas lappuses apakšā var izlasīt, kādu tematu šobrīd skolēns apgūst.
► Grāmatā ir daudzveidīgi praktiski veicami uzdevumi un pārī vai grupā veicami uzdevumi.
► Katra temata noslēgumā skolēns var atkārtot mācību vielu un gatavoties pārbaudes darbam, kā arī novērtēt apgūtās prasmes, lai saprastu, kas vēl jāmācās.

► Skolēna grāmatas lpp. skaits: 155
Atgriešanās atpakaļ