Matemātika 1. klasei II daļa. Skolotāja grāmata

Mācību priekšmets

Matemātika

Klase

1. klase

Kategorijas

E-skolotāja rokasgrāmatas, Tematiskie plāni, Pārbaudes darbi

► Autore: Linda Ādamsone
► Metodiskā līdzekļa “Skolotāja rokasgrāmata. Matemātika 1. klasei 2. daļa” saturs ir veidots darbam ar izdevumiem “Skolēna grāmata. Matemātika 1. klasei 2. daļa” un “Darba burtnīca. Matemātika 1. klasei 2. daļa”.
► Skolotāja rokasgrāmatā ir iekļauta svarīgākā skolotājam saistošo normatīvo dokumentu informācija, summatīvās un formatīvās vērtēšanas ieteikumi, plānoto sasniedzamo rezultātu un pakārtoto sasniedzamo rezultātu saraksts, noderīgu mācību materiālu saraksts, tematiskais plāns, katra temata pārbaudes darbs un tam atbilstīgs snieguma līmeņu apraksts, apkopotas mācību procesā noderīgas saites un rīki, drukājami uzskates materiāli un matemātiskie modeļi.

► Skolotāja grāmatas lpp. skaits: 96
► Var printēt

 
Atgriešanās atpakaļ