Mūzika 1. klasei. Atgādnes.

Mācību priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase

Kategorijas

Atgādnes

Atgādnēs apkopota svarīgākā informācija un jēdzieni no katras mūzikas tēmas 1. klasē.
Atgādnes var printēt.
Atgādnes lpp. skaits: 29
Atgriešanās atpakaļ