Mūzika 1. klasei. Skolotāja grāmata

Mācību priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase

Kategorijas

E-skolotāja rokasgrāmatas, Tematiskie plāni, Pārbaudes darbi, Audio materiāli, Video materiāli

► Autores: Antra Balgalve, Santa Kalniņa.
Metodiskā līdzekļa “Skolotāja rokasgrāmata. Mūzika 1. klasei” saturs ir veidots atbilstoši “Mūzika 1. - 9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam. Komplektizdevumā ietilpst “Skolēna grāmata. Mūzika 1. klasei” un “Darba burtnīca. Mūzika 1. klasei”.
► Skolotāja grāmatā ir tematu plānojums 5 tēmām (70 mācību stundām):
     1.1. Skaņu pasaule.
     1.2. Mana Latvija.
     1.3. Ziemassvētki.
     1.4. Dabas ainavas mūzikā.
     1.5. Skaņu raksti.

Sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot skolēna grāmatu un darba burtnīcu.
Pieeja audio un video materiāliem (interaktīvas saites) un informācija, kā šos resursus var izmantot mūzikas stundās.
Katra temata noslēguma pārbaudes darbs.
► Skolotāja grāmatas lpp. skaits: 70
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ