Sociālās zinības 1. klasei. Skolotāja grāmata

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

1. klase

Kategorijas

E-skolotāja rokasgrāmatas, Tematiskie plāni, Pārbaudes darbi

► Autore: Annija Bergmane
► Skolotāja grāmata sociālajās zinībās 1. klasei ir veidota kā atbalsta materiāls pedagogiem.
► Mācību temata ievadā aprakstīts temata konteksts, tā mērķis un kompleksais sasniedzamais rezultāts. Tālāk ievietots temata plānojums un pārskats par temata apguvi.
► Skolotāja metodiskajā materiālā aprakstītas konkrētas darbības,  kas skolēnam jāveic, kā arī sniegti nepieciešamie papildu resursi un aprakstītas diferenciācijas iespējas.
► Plānojot mācību stundu vai pēc tās novadīšanas, var rasties papildu idejas, kā tematu attīstīt, tāpēc katras nodaļas beigās ir sadaļa “Manas piezīmes par šo tematu”, kur skolotājs var ērti piefiksēt savas pārdomas.
► Temata noslēgumā aprakstīts noslēguma darbs un ievietoti atbilstoši snieguma līmeņa apraksti.

► Skolotāja grāmatas 1. klasei lpp. skaits: 66
► Var printēt.

 
Atgriešanās atpakaļ