Sociālās zinības 2. klasei. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

2. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autore: Annija Bergmane
► Tematiskais plānojums sociālo zinību apguvei 2. klasē pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, stundu skaits, stundā sasniedzamais  rezultāts, skolēna darbības virzībai uz sasniedzamo rezultātu.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 4
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ