Sociālās zinības 3. klasei. Drukājamas darba lapas.

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

3. klase

Kategorijas

Drukājamas darba lapas

Drukājamas darba lapas sociālo zinību apguvei 3. klasē.
Darba lpp. skaits: 18
Atgriešanās atpakaļ