Dabaszinības. Darba burtnīca 1. klasei

Mācību priekšmets

Dabaszinības

Klase

1. klase

Kategorijas

E-darba burtnīcas

Dabaszinības. Darba burtnīca 1. klasei ir izmantojama komplektā ar Dabaszinības. Skolēna grāmata 1. klasei. Mācību komplektizdevuma saturs veidots atbilstoši “Dabaszinības 1.-6. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Darba burtnīcas “Dabaszinības 1. klasei” saturu veido pieci lielie temati un vairāki apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 66 mācību stundas mācību gada laikā.

► 1.1. Kā pētīt dzīvos organismus?
Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli?
Kā raksturot organismus?
Kādas ir augu ārējās pazīmes? Kā tās izmanto augu atpazīšanai?
Kādas ir cilvēku un citu dzīvnieku kopējās un atšķirīgās pazīmes?

► 1.2. Kā pētīt materiālus?
No kā veidoti priekšmeti?

Kādas ir materiālu īpašības?
Kā izmanto materiālu īpašības?

► 1.3. Kā pētīt nedzīvos objektus?
Kā raksturo apkārt esošos objektus?

Kas rada gaismu un kā gaisma atstarojas?
Kā rodas skaņa?
Kas rada siltumu? Kā sasilst objekti?

► 1.4. Kā pētīt dabas teritorijas?
Kas ir dabas teritorija un kas ir cilvēka pārveidota teritorija?

Kādas Zemes virsmas atšķirības novērojamas tuvākajā apkārtnē?
Kādas ūdenstilpes ir sastopamas tuvākajā apkārtnē?
Kādas atšķirības novērojamas dažādām dabas teritorijām?

► 1.5. Kā pētīt Visumu?
Kas ir Zeme?

Kas ir Saule?
Kāpēc mainās diena un nakts?
Kas ir Mēness?


"Darba burtnīcā ir iekļautas līnijkopas, kas ir atbilstošas 1. klases mācību standartiem. Ja bērnam ir jāveic rakstveida uzdevums, tad to dara līnijkopās, lai mācītos ievērot teikumu rakstības nosacījumus un skolotājam būtu vieglāk izsekot bērna rakstītajam," stāsta viena no komplektizdevuma līdzautorēm Signe Ungure.

Dodoties ārā veikt pētījumu, darba burtnīcā tiek piedāvātas izgriežamās darba lapas, lai bērnam nav jāņem līdzi visa darba burtnīca. Mācību uzdevumi ir saistīti ar Skolēna grāmatas saturu, pēc uzdevumu izpildīšanas grāmatā, tos var turpināt pildīt darba burtnīcā.

Darba burtnīcas lappuses apakšā ir norāde, kādu lielo tēmu školēns šobrīd apgūst. Darba burtnīcas saturu papildina daudzi kvalitatīvi fotoattēli.

Skolēna darba burtnīcā, katras lielās tēmas noslēgumā, ir pašpārbaudes uzdevumi “Novērtē, kā tev veicās!”, kuros skolēns var izvērtēt, kā ir apguvis konkrēto tēmu.

► Darba burtnīcas lpp. skaits: 109
► Var printēt
Atgriešanās atpakaļ