Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas augusta numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

1. No 1. jūlija stājās spēkā jaunas normas darba aizsardzībā – attālinātajam darbam un pašnodarbinātajiem.   

2. No 1. augusta stājas spēkā MK noteikumi, kas nosaka atalgojuma palielināšanu. pedagogiem saskaņā ar indikatīvo pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku.      

3. COVID - 19 regulējuma izmaiņas izglītības jomā - JŪLIJĀ .

4. Jauns regulējums, kas nodrošina vispārējās izglītības pieejamību ārvalstu un starptautisko organizāciju nodarbināto personu bērniem.      

5. Jauns regulējums privātās pensijas uzkrājumu saņemšanai pedagogu amatiem.      

6. Nosaka stingrākus noteikumus baseinu higiēnas prasībām.

7. Padziļināto izglītības programmu īstenošanai noteikti augstāki sasniedzamie rezultāti.         

8. Pilnveidoti standarti valsts pārvaldes tīmekļvietņu piekļūstamības uzlabošanai.      

9. Veikti grozījumi pašvaldību pirmsskolu būvniecību investīciju projektu pieteikšanai un valsts budžeta aizdevumu saņemšanai.           

 

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi          

1. Jauna vērtēšanas kārtība izglītības iestādē.  

2. Pirmsskolas izglītības iestādes programmas apguve.           

3. Brīdinājuma paraugs par izmaiņām amata aprakstā.

4. Skolotāja palīgam nepieciešamā izglītība, atalgojums un valodas prasmes līmenis. 

5. Iekšējie noteikumi par COVID – 19 novēršanas prasību ievērošanu.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024