Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas februāra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas  

1. Arī turpmāk saglabās papildu finansējumu izglītības programmām, kas paredz padziļinātu mācību jomu apguvi.

2. Jaunie noteikumi finansējuma sadalījumam programmā “Latvijas skolas soma”.

3. Pieņemti noteikumi par 2020./2021. mācību gada garumu, mācību semestriem un brīvlaikiem.   

4. Budžeta izdevumu klasifikāciju kodu precizējumi privātām izglītības iestādēm.    

5. Veicina bērnu drošību spēļu laukumos.     

6. Jauns paraugs koledžu statistikas pārskatam akadēmiskā gada sākumā.      

7. Turpmāk izglītojamo skaitā, lai profesionālā izglītības iestāde saglabātu profesionālās kompetences centra statusu, iekļaujami arī izglītojamie, kas mācās arodizglītībā.      

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi          

1. Ētikas normu pārkāpums.  

2. Darba attiecību izbeigšana ar pedagogu, kuram nav atbilstošas pedagoģiskās izglītības.

3. Darba līguma slēgšana uz noteiktu laiku ar pedagogu.       

4. Uzteikuma nosacījumi par gaidāmo reorganizāciju.

5. Uzteikuma termiņš reorganizācijas sakarā. 

6. Nepilna slodze izglītības iestādes vadītāja vietniekam.        

7. Vakance tarifikācijas sarakstā.        

8. Atlaišanas pabalsts blakusdarba gadījumā. 

9. Pedagogu atbildība par bērniem pusdienu starpbrīžos.      

10. Dienasgrāmatas izglītības iestādē.

11. Vecāku līdzdalība bērnu ekskursijās.        

12. Izglītojamā atbrīvošana no valsts pārbaudes darbiem.      

13. Izglītojamo drošības un atbalsta dokumentu nepieciešamais komplekts.  

14. Informācijas sniegšana par bērnu advokātam.      

 

E-izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024