Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā decembra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

1. Pieļaujams sodītu personu darbs ar bērniem.

2. Aktuālie Covid-19 grozījumi.

3. Aktualizēta Latvijas izglītības klasifikācija.

4. Atbalstīta ES kohēzijas politikas programma.

5. Pārdalīts programmas "Izaugsme un nodarbinātība" finansējums.

 

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Attālināto mācību īstenošanas pamats.

2. Rīkojums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu.

3. Izglītojamā personas lietas forma un saturs.

4. Prasības darbinieka izziņām.

5. Obligātie apmeklētāju pieņemšanas laiki izglītības iestādē.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024