Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ jaunajā numurā šādas tēmas:
 

Starpinstitūciju sadarbība bērnu atbalstam pirmsskolā. Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte” 27. aprīlī organizēja tiešsaistes semināru “Starpinstitūciju sadarbība bērnu atbalstam pirmsskolā”. Sarunas dalībnieki atzīst, ka iekļaujošu izglītību nav iespējams realizēt bez sadarbības starp kolēģiem pirmsskolā, gan nepieciešams speciālistu un vecāku atbalsts, bet īpaši sarežģītos gadījumos arī citu institūciju iesaiste.

Kas jāprot beidzot pirmsskolu? Vai bērnam jāprot lasīt, rakstīt un rēķināt, beidzot pirmsskolu? Šāds jautājums ir aktuāls gan daudziem vecākiem, kuru bērni uzsāks savas pirmās skolas gaitas, gan pirmsskolu skolotājiem. Kas tad bērniem ir jāprot, beidzot pirmsskolu, valodu un matemātikas mācību jomās? Kur beidzas pirmsskolas skolotāju atbildība, un kādas valodas prasmes apgūst 1. klasē? Kāda loma un atbildība ir vecākiem?

Ar kompostēšanas meistarklasi bērnudārzā sāk izglītojošu pilotprojektu par to, kā vecais un liekais var pārtapt jaunā un derīgā. 26. aprīlī, pirmsskolas “CreaKids” filiālē Babītē sākts izglītojošs pilotprojekts par vidi, īpaši akcentējot bezatkritumu dzīvesveidu un kompostēšanu, kā efektīvu risinājumu bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanai. Pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem notika kompostēšanas meistarklase, tostarp apgūstot arī slieku komposta ierīkošanu. Iecerēts, ka pilotprojekts tiks atzīts par efektīvu risinājumu, kā pirmsskolas izglītības iestādē bērniem aizraujošā veidā parādīt to, kā vecais un liekais var pārtapt jaunā un vērtīgā.

Šķiroto materiālu Otrā elpa. Ziņa bērnam: lai nepiesārņotu vidi, mēs varam atkārtoti šķirotos materiālus radoši pielietot dažādās ikdienas aktivitātēs un mācību procesā.

Darba lapas “Mana māmiņa”.

Pirmsskolas izlaiduma scenāriji.

Pirmsskolas mācību priekšmeti āra vidē. Pieredzes apmaiņas pasākums. Lai pilnveidotu  un iedrošinātu skolotājus darboties āra vidē, aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” notika pieredzes apmaiņas pasākums “Mācīšanās dabā”, kuru apmeklēja skolotāji no Siguldas novada. Skolotājiem bija iespēja piedalīties mācību procesā un gūt praktisku pieredzi rotaļnodarbībās āra vidē.

Integrēta āra rotaļnodarbība “Ballīte kukaiņu mājā”. Rotaļnodarbības mērķis: Dabas materiālu izmantošana dažāda veida aktivitātēs un “Kukaiņu mājas” būvēšanā.

Kukaiņi pirmsskolas teritorijā “Kukaiņu māja”. Mērķis: saskatīt, iepazīt, izzināt un izpētīt tuvākajā apkārtnē esošos kukaiņus.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024