Kā lietot metodisko materiālu krātuvi?

Metodisko materiālu krātuvē ievietojam pedagogu izstrādātus mācību līdzekļus: tematiskos plānus, stundu plānus, prezentācijas, darba lapas, pārbaudes darbus u.c. materiālus. 

Darbam nepieciešamos metodiskos materiālus skolām 1.-12. klasē Jūs varat meklēt divos veidos:

  • Ievadot atslēgas vārdu laukā “Meklēšana”
  • Izmantojot atlases kritērijus: izglītības posms, mācību joma, mācību priekšmets, materiāla veids.


Pirmajā meklēšanas veidā meklēšanas laukā var ievadīt atslēgas vārdu, kas ir iekļauts materiāla nosaukumā.

Piemēram, ievadot vārdu “augi”, Jūs atradīsiet materiālus: “Augi, 1.-4. klase”, ”5.1 Kā augi un dzīvnieki ir pielāgojušies noteiktiem dzīves apstākļiem?” u.c., kuru nosaukumos būs iekļauts vārds “augi”. Šis meklēšanas veids būs efektīvs ātrai meklēšanas iespējai, kad jau labi orientējaties metodisko materiālu klāstā un pārzināt materiālu nosaukumus.Otrs materiālu meklēšanas veids ir izmantojot atlases kritērijus: izglītības posms, mācību joma, mācību priekšmets, materiāla veids. Katrā kritērijā ir nepieciešams atzīmēt vienu vērtību. Piemērs:

1. klase – Dabaszinības – Dabaszinības – Darba lapas

7. klase – Sociālās zinības – Klases stunda – Stundas plāns

9. klase –Tehnoloģijas – Dizains un tehnoloģijas – Tematiskais plāns

11. klase – Valodas – Latviešu valoda un literatūra – Pārbaudes darbs
Uzklikšķinot uz izvēlētā materiāla, Jūs varat piekļūt tam, nospiežot pogu ”Lejupielādēt dokumentu”. Ja materiāls būs pdf formātā, Jūs varēsiet to priekšskatīt un izvēlēties skatīt pilnā ekrāna izmērā, drukāt vai lejupielādēt savā datorā. Savukārt, ja materiāls ir citos formātos (word, jpg, ppt u.c.), tas automātiski lejupielādēsies Jūsu datorā.