Pašvaldībām piegādāti 25 080 datori 7.-9.klašu skolēniem

04.01.2023
Dalīties:
Latvijas pašvaldībām piegādāti 25 080 datori, kas paredzēti 7.-9.klašu skolēniem,  informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļā.

Šī gada sākumā visas 43 pašvaldības būs datorus saņēmušas un nodos tālāk savām izglītības iestādēm. Datoru skaits katrai pašvaldībai aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestādēs 7.-9.klašu grupā. Tādējādi visā Latvijā kopumā ar datoriem tiks nodrošināti vairāk nekā 40% šīs vecuma grupas skolēnu.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša skaidro, ka IZM īstenotais projekts ir cieši saistīts ar memorandu "Dators ikvienam bērnam", kura mērķis ir nodrošināt skolēnus ar modernām izglītības ierīcēm.
Izglītības attīstības pamatnostādnēs ir izvirzīta apņemšanās veidot nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai, tāpēc jo īpaši svarīgi mācību procesā mērķtiecīgi integrēt tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas, uzsver ministre.

Arī Liepājas pašvaldībai jau piegādāti visi 1004 datori un pašlaik tiek plānots darbs, lai tos konfigurētu un varētu nodot lietošanai skolām.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere norāda, ka papildus notiek darbs pie digitalizācijas plāna izstrādes, kas noteiks datoru lietošanas organizēšanu - metodisko un tehnisko atbalstu, sadalījumu pa skolām, lietošanas iespējas - datoru bibliotēka, izdošana uz mājām.

"Mēs regulāri komunicējam ar izglītības iestādēm un vadību, sniedzam metodisko atbalstu visu jautājumu risināšanā. Atbalsts tiek plānots arī no Valsts izglītības un satura centra (VISC)," norāda Niedre-Lathere. Pirms skolām tiek nodoti datori, nepieciešams tos apdrošināt un iegādāties datoru uzlādes skapjus, līdz ar to datoru nodošana Liepājas skolām varētu notikt nākamā gada pirmajā pusgadā.

Niedre-Lathere informē, ka pašlaik skolas pārsvarā plāno izmantot datorus darba procesam uz vietas, ar iespēju nodot arī skolēnu individuālai lietošanai, ja tāda vajadzība radīsies. Tā kā šie ir "ChormeBook" datori, pastāv nelielas bažas par pedagogu spēju strādāt citā darba vidē un sasaisti ar citiem datoriem un iekārtām. Tāpat Liepājas izaicinājums varētu būt interneta nodrošinājums un jauda, kas būs jārisina.
Skolas, kas izmanto jaunās tehnoloģijas, regulāri uzsvērušas ierīču trūkumu, un patlaban šī problēma tiek risināta, uzsver IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece Ilona Platonova. Pateicoties šoruden valdības papildus piešķirtajiem 3,7 miljoniem eiro digitālo mācību līdzekļu iegādei, skolām ir pieejama virkne mācīšanās līdzekļu, piemēram, "uzdevumi.lv" un "soma.lv", un to pilnvērtīgai izmantošanai klasē nepieciešams dators katram bērnam.

Platonova piebilst, ka jaunās ierīces ļaus pilnvērtīgi izmantot un mācīt gan valodas, gan STEM priekšmetus. STEM priekšmetu apguvei ir sagatavoti digitālie mācību līdzekļi un izvietoti portālā "skolo.lv", savukārt vietnē "mape.skola2030.lv" organizēti un sistematizēti dažādu organizāciju izveidotie mācību materiāli. Vienlaikus vairāki zinātniskās pētniecības projekti testē un aprobē jaunas mācību metodes, un skolu nodrošināšana ar datoriem ļaus pilnvērtīgāk to visu izmantot.

Papildu ieguvums datoru iegādes procesā ir IZM veidotais datortehnikas katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādājot katalogu, ņemts vērā izglītības saturs Latvijas izglītības iestādēs, un specifikācija saskaņota ar VISC. Tādējādi visa katalogā iekļautā datortehnika ir piemērota mācību procesa pamatvajadzību nodrošināšanai un standartizē datoru tehnisko bāzi.

Aizkraukles novada skolas valsts iepirkumā saņems 358 jaunus portatīvos datorus, informēja pašvaldībā

Gada nogalē jaunos datorus saņēmusi Aizkraukles novada Izglītības pārvalde, un tie tuvākajā laikā tiks nodoti visu novada skolu 7. līdz 9. klašu skolēnu rīcībā.

Atbilstoši ministrijas ieteikumam, datori skolām jāsadala tā, lai ar tiem varētu strādāt visas klašu grupas. Līdz ar to Aizkraukles novadā katrai skolai nogādās tik daudz datoru, cik liels ir maksimālais skolēnu skaits no 7. līdz 9. klasei. Piemēram, ja mazākajās skolās no 7. līdz 9. klasei lielākais skolēnu skaits klasē ir 10, tik datoru skola arī saņems, bet lielākās vidusskolas saņems vairākus šādus komplektus, stāsta Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes speciāliste IT jautājumos Santa Kalniņa.
Pašlaik jaunos datorus pārsvarā plānots izmantot darba procesam uz vietas skolā ar iespēju nodot tos arī skolēnu individuālai lietošanai izglītības iestādes telpās, ja tāda vajadzība radīsies, piemēram, attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Kalniņa bilda, ka augsto apdrošināšanas risku dēļ datori izmantojami vienīgi skolu telpās, pagaidām tos nav paredzēts dot skolēniem izmantošanai mājās.

Portatīvos datorus skolēni izmantos gan stundu laikā mācību satura apguvei, gan valsts un skolas pārbaudes darbu, olimpiāžu darbu izpildei tiešsaistē, kā arī centralizēto eksāmenu nodrošināšanai.

LETA informācija
Atgriešanās atpakaļ