PII atalgojuma izlīdzināšanai nepieciešami 4,56 milj.

03.08.2023
Dalīties:

Pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas vienas stundas likmes izlīdzināšanai ar sākumskolas un vidējās izglītības pedagogu zemāko darba algas vienas stundas likmi no nākamā gada 1.janvāra nepieciešami 4,56 miljoni eiro. 
Satversmes tiesa (ST) jūnija nogalē atzina Ministru kabineta (MK) noteikumu normas, kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko darba algas likmi, par neatbilstošām Satversmes 91.panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam un par spēkā neesošām no 2024.gada 1.janvāra.


ST konstatējusi, ka, lai arī MK ir nolēmis nevienlīdzību pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likmes ziņā novērst līdz 2025.gada 1.janvārim un vairākkārt grozījis apstrīdēto regulējumu, pakāpeniski izlīdzinot pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko darba algas likmi, tā joprojām atšķiras no pārējās vispārējās izglītības pakāpēs pedagogiem noteiktās zemākās darba algas likmes.

Tomēr valsts un pašvaldību budžeta stabilitāte pati par sevi nevar tikt izmantota kā attaisnojums atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, uzsvēra ST.

IZM Izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa norādīja, ka pirmsskolas pedagogu atalgojuma likmes izlīdzināšana ar pārējo izglītības posmu pedagogu darba algas likmēm jau bijusi iecerēta iepriekš, izstrādājot pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku pavasarī, savukārt ST spriedums maina tikai to, ka šis atalgojuma izlīdzinājums notiks ātrāk.

Saskaņā ar valdības apstiprināto grafiku, darba samaksas palielināšanai pedagogiem nākamajā gadā nepieciešami kopumā 90 miljoni eiro, ieskaitot atalgojuma izlīdzināšanai nepieciešamo finansējumu pirmsskolas izglītības pedagogiem.

Valdība 21.aprīlī apstiprināja IZM iesniegtos grozījumus MK noteikumos, kas paredz, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemākā darba algas likme no šī gada 1.septembra plānota 1240 eiro.

Avots: www.nozare.lv

Atgriešanās atpakaļ