VISC izveidojis metodiskā atbalsta departamentu komunikācijai ar pedagogiem

04.02.2023
Dalīties:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izveidojis metodiskā atbalsta departamentu, lai nodrošinātu kvalitatīvu komunikāciju ar pedagogiem, preses konferencē pastāstīja VISC vadītāja Liene Voroņenko.

Viņa skaidroja, ka jau no 2022.gada ir sāktas intensīvas sarunas ar pedagogu asociācijām par pilnveidotā mācību satura ieviešanas gaitu skolās. Papildus VISC ir izstrādājis pasākumu "Atbalsts izcilībai", lai celtu sniegumu izglītojamo vidū. VISC arī strādā, lai uzlabotu profesionālās izglītības satura kvalitāti.

VISC ir izveidojis metodiskā atbalsta departamentu, lai nodrošinātu kvalitatīvāku komunikāciju ar pedagogiem.

Centrs arī ir sācis pētījumu par to, kādi ieguvumi ir identificējami, ieviešot pilnveidoto mācību pieeju. Papildus arī ir sākts pētījums par atbalsta mehānismiem, kas pedagogiem būs nepieciešami nākotnē.

9.klasē turpmāk valsts pārbaudes darbus izglītojamie kārtos matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, un šie darbi tiks centralizēti vērtēti, lai VISC spētu salīdzināt datus un vienlaikus tiktu samazināta vajadzība rīkot iestājpārbaudījumus izglītības iestādēs.

9.klases starpdisciplinārais eksāmens norisināsies diagnosticējošā darba formā, jo šajā darbā ir iekļautas vairāku priekšmetu jomas, un pandēmijas laikā nebija iespējams pilnībā nodrošināt starppriekšmetu saikni mācību procesā. Šādā veidā darbs notiks vairākus gadus, lai saprastu, kādā veidā piedāvāt kombinēto saturu.

Vidusskolā ir nodrošināti noteikti atbalsta pasākumi. Ukraiņu skolēniem ir iespēja nekārtot eksāmenu. Sekojoši skolēns var atkārtot mācību gadu vai, dodoties atpakaļ uz Ukrainu, saņemt sertifikātu par izglītības iegūšanu. Savukārt skolēniem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošināti atbalsta mehānismi, kas viņiem ir vajadzīgi attiecībā uz mācību procesu.

Uz vidējās izglītības eksāmenu optimālajā līmenī ir pieteikušies 18 000 skolēnu. Vispieprasītākie esot latviešu valodas un matemātikas eksāmeni.

Voroņenko norādīja, ka STEM mācību priekšmetos ir pieaudzis eksāmena kārtotāju skaits. Šī brīža tendences liecinot, ka tuvākajos gados būs pozitīvas izmaiņas priekšmetos, kas saistīti ar dabaszinātņu jomu.

Savukārt augstākā līmeņa eksāmeni tiešsaistē plānoti ģeogrāfijā, programmēšanā un kultūrā un mākslā. Eksāmeni norisināsies tiešsaistē, ja izmēģinājumu eksāmeni norisināsies veiksmīgi. Izmēģinājuma eksāmeni ir plānoti februārī. Programmēšanas eksāmens norisināsies 6.februārī, kultūras un mākslas - 16.februārī, bet ģeogrāfijas - 17.februārī un 16.februārī.

LETA informācija
Foto: LETA

Atgriešanās atpakaļ