Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" janvāra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas            

1.            Precizējumi bērnu tiesību regulējumā     

2.            Jauns regulējums izglītojamo ēdināšanai

3.            Jauni statistikas veidlapu paraugi izglītības jomā

4.            Izstrādāts cenrādis profesionālo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem               

 

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi          

1.            Pedagoga aizvietošanas termiņš

2.            Darba tiesiskās attiecības ar pedagogu, kuram noteikta darbnespēja         

3.            Izglītojamā atskaitīšana sakarā ar iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem         

4.            Vecāku dalības stundās normatīvais regulējums  

5.            Mācību ekskursijas pieteikuma pamats  

6.            Dienas naudas izglītojamajiem regulējums

 

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024