Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA jaunajā numurā lasiet:

AKTUĀLI
Pārāk sarežģīti, lai vienkārši saprastu un derētu visiem. Jauno vērtēšanas sistēmas ieviešanu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz šim atlika par gadu, secinot, ka izglītības procesā iesaistītie nav īsti sagatavoti un neizprot iecerētās izmaiņas. Viens no diskusijas jautājumiem joprojām ir par formatīvo un summatīvo vērtēšanu un to, kas īsti motivē skolēnus mācīties un skolotājus viņus mācīt, un kā vecāki rod pārliecību, ka viņu bērns iegūst viņa spējām atbilstošu izglītību. Saeimā nonācis kolektīvais iesniegums “Lai skolēns katrā mācību priekšmetā drīkst uzlabot vairāk par vienu atzīmi”, kuru patlaban parakstījuši 12172 cilvēki. Tas liecina, ka Valsts izglītības satura centra (VISC) rīkotā informatīvā kampaņa “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko” nav paveikusi iecerēto.

VIEDOKĻI
Kā vērtē gaidāmo citādo vērtēšanas kārtību? Vai sabiedrībā ir lielāka izpratne par iecerēto vērtēšanas pieejas maiņu, kā par to savstarpēji sarunājas – skolas vadība, skolotāji, skolēni un vecāki? Kā Skola2030 ekspertu ideju skaidro Valsts izglītības satura centrs? Pieredze un redzējums ir dažāds, par to liecina arī “Izglītība un Kultūra” uzklausītie viedokļi.

IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA
Par prasmi sadzīvot ar daudzveidību domāšanā un uzvedībā. Ekziperī (Exupery) Starptautiskā vidusskola (EIS) 16. martā rīkoja starptautisku konferenci Iekļaujošās izglītības nākotne”, kurā pulcēja pedagogus, vecākus, skolu vadītājus, ar mērķi palielināt izpratni par iekļaujošo izglītību, ļaujot dalīties ar labo praksi, kā arī uzzināt par praktiskām stratēģijām iekļaušanas veicināšanai.

AKTUĀLI
Aprīlī visā Latvijā aizvadīs vācu valodas mēnesi. Valoda apliecina cilvēka identitāti, piederību savai tautai, bet ikviena apgūta svešvaloda palielina iespējas plašākām zināšanām un profesionālajai karjerai. Latvijas skolās notiek pāreja uz vienīgi Eiropas valodu kā otras svešvalodas apguvi, un lielākā valodas aptvere Eiropā ir vācu valodai. Lai iepazīstinātu ar vācu valodas zemju kultūras daudzveidību, parādītu, kādas perspektīvas saistās ar vācu valodas prasmi studijām un karjerai, kā arī kopīgi patīkami pavadīt laiku, trīs vāciski runājošo valstu Vācijas, Austrijas un Šveices vēstniecības, Gētes institūts un citas vāciski runājošās institūcijas aprīlī organizē Vācu valodas mēnesi ar vērienīgu pasākumu klāstu visā Latvijā.

ATBALSTS
Jātrenē spēja pieņemt dažādo sevī un citos. Pavasarī, kad enerģijas krājumi sāk izsīkt, jāatrod veidi, kā justies labi un parūpēties par sevi. Par to, ka pašsajūta darba vietā un motivācija strādāt ir cieši saistīta ar savstarpējām attiecībām, norāda  izaugsmes trenere, koučs, meditāciju un kursu autore Vita Solovjova. Skolotājiem ir nepieciešama pozitīva komunikācija un savstarpējs atbalsts ar pārējiem kolēģiem un vadību, bet tikpat būtiski ir būt harmonijā ar sevi un citiem.

KULTŪRIZGLĪTĪBA
Saturu papildinās laikmetīgas dejas un cirka izrādes un citas kultūras norises. Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” 2024. gada projektu konkursā atbalstīti pieteikumi dažādās kultūras nozarēs, tostarp tajās, kurās programmas katalogā pagaidām izvēle ir ierobežota. Taps jaunas dejas izrādes un papildinājums cirka piedāvājumā, kā arī interesanti starpnozaru projekti. Konkursam kopumā tika iesniegti 84 projektu pieteikumi, no kuriem ekspertu komisija rekomendēja VKKF padomei atbalstīt 18 projektu pieteikumus par kopējo summu 79 984.00 euro.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

GRĀMATPLAUKTS

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024