Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas marta numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas            

1.            Trauksmes celšanas likums papildināts ar administratīvās atbildības sastāviem.    

2.            Grozījumi pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā.          

3.            Aktualizē higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.           

4.            ES fondu jomā veikti vairāki tehniska rakstura grozījumi šādos attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos. 

           

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi          

1.            Pedagoga vardarbība pret bērnu.             

2.            Direktora vietnieka izglītības jomā pieļaujamais kontaktstundu skaits 0,8 slodzes gadījumā.           

3.            Apliecinājums par eksāmena materiālu neizpaušanu.       

4.            Starplēmums par pārbaudījumu kārtošanu.         

5.            Iestādes materiālo vērtību norakstīšanas komisijas locekļu statuss.         

6.            Piemaksa par papildus pedagoģisko darbu.          

7.            Rīkojums par izglītojamā atbrīvošanu no centralizētajiem eksāmeniem.   

8.            Darbinieka tiesisko stāvokli pasliktinošu noteikumu spēkā neesamība.     

9.            Grozījumi amata aprakstā.          

10.         Papildvienošanās pie darba līguma.         

11.         Valsts valodas prasmes kategorija pirmsskolas izglītības iestādes auklei/skolotāja palīgam.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024