Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas decembra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas

1. COVID – 19 ietekme uz izglītības jomu novembrī un decembra sākumā publicētais.       

2. Attālinātās mācības nosaka kā daļu no normāla mācību procesa.           

3. COVID - 19 saslimšanas vai karantīnas gadījumā no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas pirmās dienas.    

4. Būs plašākas iespējas strādāt par pedagogu izglītības iestādēs.

5. Turpmāk augstākās izglītības iestādēs līgumdarbi ar pašvaldībām tiks ņemti vērā snieguma finansējuma aprēķinos ar tādu pašu nozīmi kā citi līgumdarbi.

6. Vienkāršo administrēšanas procesus, kas saistīti ar valsts budžetā paredzēto līdzekļu 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai izlietojumu.

7. Starptautisko testēšanas institūciju izdotajos dokumentos norādīto pārbaudījuma vērtējumu noteiks atbilstoši svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā vērtējumam, kas izteikts procentpunktos.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi              

1. Vecāka lēmums bērnu nesūtīt uz skolu.

2. Neierašanās darbā – būtisks darba pārkāpums.

3. Darbnespējas fakts uz uzteikuma izteikšanas dienu.

4. Pirmsskolas izglītības iestādes budžeta samazinājums.

5. Darba samaksas apjoms pedagogam par papildus pedagoģisko darbu.

6. Slodzes samazināšana pirmsskolas vadītājai.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024