Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" marta numurā lasiet: 

Normatīvo aktu izmaiņas        

1. Jauni profesionālo izglītību apliecinoši dokumenti.
2. Profesionālo izglītību varēs atsākt no pārtrauktā posma.  
3. Noteikti 2023. gada termiņi uzņemšanai augstskolās un koledžās.        
4. Palielināta asistenta stundas likme.    

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Citiem pedagoga pienākumiem noteiktais stundu skaits.
2. Mērķdotācija administrācijas algām.  
3. Tehniskā darbinieka aizvietošana.      
4. Direktora aizvietošana atvaļinājuma laikā.    
5. Rīkojums par atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem.       
6. Atļautā liecības papīra krāsa.    
7. Obligātās veselības pārbaudes izmaksu segšana mācību praksē.  
8. Vai bērnudārzs var ietekmēt summu, ko vecāki nolēmuši maksāt par izlaidumu.                                   

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024