Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" maija numurā lasiet:


Normatīvo aktu izmaiņas
1. Vispārējās izglītības likumā precizēti apguvi apliecinošie dokumenti.         
2. Paaugstināta pedagogu zemākā mēneša algas likme.
3. Paaugstināta asistenta stundas likme.
4. Noteikta ukraiņu atskaitīšana, pēcpārbaudījumi un individuālais plāns.
5.  Uz izglītības jomu attiecināmi grozījumi Autortiesību likumā.
6. Pieejams finansējums skolēnu datoriem un skolas interneta pieslēgumam.
7. Spēkā jauni noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Pedagoga autortiesības uz pašu gatavotiem mācību materiāliem.
2. Atvaļinājuma naudas apmērs, ja ieņem divus amatus.
3. Vai var iekšējos dokumentos atsaukties uz spēkā neesošiem MK noteikumiem.
4. Kādi normatīvie akti šobrīd attiecināmi uz ekskursiju un kā sagatavot rīkojumu.
5. Darbinieks nevēlas iet atvaļinājumā.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024