Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" jūnija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas
        
1. Pieņemti noteikumi par uzņemšanu un atskaitīšanu profesionālās izglītības programmās.
2. Jauni vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi.
3. Spēkā stājies licencēšanas un akreditācijas cenrādis.
4. Pārskatāmākas pedagogu likmes un slodzes, palielināta mērķdotācija uz izglītojamo.
5. Nostiprināta iespēja mācīties attālināti profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmās.
6. Ukraiņi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā drīkst izmantot vārdnīcu un laika pagarinājumu.
7. Pieejamas investīcijas skolu labiekārtošanai  un pirmsskolu būvniecībai.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi        
1. Vai līgumā ar privāto skolu vecāks var nenorādīt bērna personas kodu.
2. Vai drīkst vienā rīkojumā paziņot noteiktās pakāpes visiem pedagogiem.
3. Kā noteikt atvaļinājumu, ja strādā arī sestdienās .
4. Kā noformēt atestāta un sekmju izraksta dublikātus.
5. Vai pirmsskolai jāuzglabā ārstu zīmes.
6. Pilngadīga izglītojamā atskaitīšana narkotiku iegādāšanās un piedāvāšanas dēļ.
7. Vai prasība vecākiem  pirkt krītiņus, otas, zīmēšanas papīru ir likumiska.
8. Vai dežuranta darbs par pirmsskolas skolotāju vasarā ir neparedzēta darba veikšana.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024