Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" jūlija numurā lasiet:

I. Normatīvo aktu izmaiņas
                                                                                                                               
1. Grozīti pedagoģiski medicīnisko komisiju noteikumi.                                          
2. Jauni izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības noteikumi.                              
3. Noteikti 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbu laiki.                          
4. Izdevīgāki nosacījumi atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem sporta dēļ.            
5. Palielināts maksimālais apdrošināšanas prēmijas apmērs pedagogiem.               
6. Pieņemti pagaidu noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu.
7. No IZM cenrāža izslēgta Liepājas Jūrniecības koledža.                                       
8. Pieejams finansējums jaunu PII būvniecībai vai pārbūvei.                                   

II. Jauns Satversmes tiesas spriedums                                                                    
Pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā darba algas likme atzīta par neatbilstošu Satversmei.

 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024