Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" septembra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas                                                                               
1. Jauni noteikumi par izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi, pirmo palīdzību un drošību izglītības iestādēs un pasākumos.                                                            
2. Atlikta jaunās vērtēšanas sistēmas ieviešana; jauns pamatizglītības programmas paraugs patvēruma meklētājiem.                                                                          
3. Piešķirts papildu finansējums, lai sekmētu pāreju uz mācībām valsts valodā. 
4. Izstrādāts mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugs un vadlīnijas.                                                                                           
5. Jauna prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās.    
6. Atlikta profesionālās kvalifikācijas apliecību izdošana elektroniskā formā    
7. Precizēti ukraiņu izglītības finansēšanas nosacījumi.                                      
8. Aktualizēta finansējuma piešķiršana “Latvijas skolas soma” īstenošanai.      
9. Grozīts pakalpojumu cenrādis saistībā ar Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas izveidi.                                                                                                                  

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi                                                 
1. Normatīvie akti, kas jāizstrādā atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem Nr. 474 par izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi, pirmo palīdzību un drošību izglītības iestādēs un pasākumos.                                                                                         
2. Izglītības iestādes padomes sastāvs.                                                                 
3. Vidusskolas atestāta kopijas izsniegšana pēc skolas statusa maiņas.               
4. Vai vecāki jābrīdina par jauna pirmsskolas izglītības līguma sagatavošanu (grozījumiem).                                                                                                      
5. Kā noformēt dokumentus, ja pedagogs kļūst arī par direktora vietnieku.        
6. Dokumenti, ja norīkotais darbinieks neaizbrauc komandējumā.                      
7. Vai jurists var pārstāvēt vecāku intereses sadarbībā par bērna jautājumiem izglītības iestādē.                                                                                                                  
8. Pāreja no speciālās izglītības programmas uz citu iestādi.                               
9. Paaugstinātas algas likmes un piemaksu kārtību iebildumi.                            
10. Kā pedagogiem maksāt par ierakstīto mācību nodarbību atkārtotu atskaņošanu.

 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024