Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" decembra numurā lasiet:

I. Normatīvo aktu izmaiņas
1. Aktualizēti ukraiņu skolēnu ēdināšanas nosacījumi.
2. Līdz 2024. gada 31. augustam izglītības iestādēm jāsavada informācija RUMIS par datortehniku.
3. Pieejams atbalsts speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību vides pilnveidei.
4. Izveidots profesionālo kvalifikāciju saraksts.
5. Grozīts MK noteikumu Nr. 846 nosaukums; jauna nodaļa par aizsardzības dienesta beidzēju uzņemšanu studijās.

II. Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Amats ar zemāku atalgojumu vai slodzi pēc reorganizācijas.
2. Cik stundas papildus savam amatam drīkst strādāt pusslodzes direktora vietnieks.
3. Obligātā veselības pārbaude nepilnas slodzes pedagogiem          .
4. Vai nepieciešams rīkojums, kad beidzas darba līgums uz noteiktu laiku.
5. Vai ārsta apmeklējums uzskatāms par īslaicīgu prombūtni .
6. Direktora vietnieka saimnieciskajā darbā klasifikators.
7. Izglītības ieguve attālināti antisociālas uzvedības gadījumā.
8. Skolas rīcība gadījumā, ja vecāki aizlieguši bērnam parakstīt dokumentus.
9. Tiesības uz brīvdienu pirms kāzu dienas.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024