Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ novembra numurā lasiet:

Kad zaudēto laiku vairs neatgūt: kāpēc jāinvestē pirmajos bērna dzīves gados. Psiholoģiska trauma ārkārtīgi ietekmē cilvēka attīstību – jo īpaši pirmajās 1000 dienās, kad smadzenes attīstās un pielāgojas visātrāk, tāpēc bērnu vecākiem un aprūpētājiem ir ārkārtīgi būtiski rūpēties gan par bērna fizisko, gan emocionālo drošību.

Resursu pasakas. Pasakās  iekļautās tēmas māca skolēniem izprast savas emocijas, atrast sevī resursus negatīvo īpašību izskaušanai un personības pašizaugsmei, attīsta tādas prasmes kā sevis izzināšana, analizēšana, pilnveidošana, rakstura audzināšana. Zem katras pasakas piedāvāti jautājumi kopīgai apspriešanai.

Latviešu valoda mazākumtautību pirmsskolā. Kompetenču pieeja paredz, ka skolotājs vairs necenšas dot bērnam gatavas zināšanas, bet uzdod vairāk jautājumu, mudinot bērnus domāt, meklēt atbildes un pieņemt lēmumus. Arī komunikāciju ar bērniem var veidot, uzdodot jautājumus. Norādes un aicinājumus skolotājs var aizstāt ar jautājumiem. Tādā gadījumā rotaļnodarbības lielā mērā maina bērnu iesaistīšanas aktivitātes pakāpi – bērni intensīvi tiek mudināti klausīties, saprast teikto, pieņemt lēmumus, atbildēt.

Rotaļnodarbība „Zinīši pēta ābolus”. Sasniedzamie rezultāti: Salīdzinoši raksturo ābolu ārējo izskatu. Auglim ir sulīgs mīkstums, ko klāj miziņa, serde, sēkliņas, kātiņš. Stāsta par ābola izmantošanas iespējām.

Nedēļas dienas. Savā darbā esmu atklājusi interesantu, jautru un aizraujošu veidu, kā bērniem nostiprināt nedēļas dienu nosaukumus. To palīdz man izdarīt Leona Brieža dzejolis „Pārvēršanās”, kuru bērniem izlasu, mēs pārrunājam, un tad katrs bērns šim dzejolim izveido savu  grāmatiņu.

Vārda dienas dāvana. Bērniem vārda dienās dāvinām bērna vārda glezniņu, kuru aplicējuši ir paši bērni. Pirmajā gadā to darījām ar pārtikas produktiem, sēkliņām. Šogad nolēmām, ka to veidosim no kreppapīra bumbiņām, lai bērniem attīstītu pirkstu sīko muskulatūru.

Spēle „Grimst – negrimst”. Spēli spēlējām jauktā vecuma grupā, kad pirmsskolā nedēļas tēma bija „Ūdens un ūdens pasaule”.

Projektu nedēļa „Profesijas”. Bērni ar dzirdes traucējumiem dalās savā projektu nedēļas veikumā. Mūsu tēma bija profesijas, taču tuvāk izpētīt izvēlējāmies tieši fotogrāfa arodu.

Ziemas matemātika. Darba lapas. Saskaiti un krāso! Rēķini un krāso.

Spēt uzburt Ziemassvētkus. Novembra tumsā visvairāk iespējams ilgoties un plānot pašu gaidītāko, sirds siltuma, cerību, ilgu un iespējams arī pašu krāšņāko gada svētku atnākšanu… arī pirmsskolā.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024