Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ augusta numurā lasiet:

ATBALSTS

Uzvedība ir bērna valoda. Vēlamu uzvedību veicina ar emociju atpazīšanu. Psiholoģe, spēļu terapijas speciāliste Simona Raize ikdienā strādā Latvijas Bērnu Atbalsta fondā, palīdzot risināt bērnu uzvedības grūtības, kā arī palīdz pirmsskolas skolotājiem ieviest grupas vadīšanas pieejas, lai veicinātu veiksmīgu sadarbību starp skolotājiem un bērniem Sarunā ar žurnālu Pirmsskolā S. Raize dalās ar izglītojošu un praktisku informāciju, kā pēc vasaras atkal no jauna turpināt darbu, kas gan lieliem, gan maziem ir emocionāli samērā grūts laiks.

Vai bērns ir gatavs bērnudārzam. Atbildot uz jautājumu, vai bērns ir gatavs bērnudārzam, tas ir arī jautājums vecākiem, cik un vai viņi ir gatavi šīm pārmaiņām, ja līdz šim rūpes par mazuli uzņēmušies tikai viņi. Psiholoģe Simona Raize iesaka par gaidāmo notikumu sarunāties gan ar bērnu, gan pieaugušajiem vienam ar otru, neapspiest savas emocijas, bet ar tām dalīties.

PASĀKUMA SCENĀRIJS

Zinību dienas pasākums. Pasākuma mērķis: dot iespēju katram bērnam iesaistīties svētku procesā, radot prieku par kopā būšanu.

NODARBĪBA

Mācību nodarbība “Rudens veltes”. Sasniedzamais rezultāts: izprot jēdzienu “rudens veltes”. Saskata priekšmetu dažādās pazīmes un īpašības. Prot darboties ar diegu un adatu, ievērojot drošības noteikumus. Izprot “rakstīšanu” dabā.

SPĒLE

Spēle “Vārdu kaudze”. Spēle paredzēta logopēdijas un valodas nodarbībās pirmsskolā un sākumskolā 1. klasei. Uzdevumus var variēt atbilstoši bērnu spējām. Spēlei ir divi burtu komplekti – gan drukātie, gan rakstītie.

METODISKAIS MATERIĀLS

Sveiki rudenī: sasveicināmies! Metodiskais materiāls rīta aplim visām vecuma grupām. Tā kā sasveicināšanās ir rituāla – rutīnas/ieraduma – darbība, tad ieteicams izraudzīto skaitāmpantu vai rotaļu izmantot ilgāku laiku (mēnesi, divus). – Ērtības labad (lai nepiemirstos) ieteicams izraudzīto tekstu uzrakstīt ar lielākiem burtiem uz lapas. Lapu var piestiprināt skolotājam ērti saskatāmā vietā – pie skapīša, sienas u. c.

DARBA LAPAS

Es eju bērnudārzā. Septiņas dažādas darba lapas, kurās bērns iepazīstina ar sevi.

MATERIĀLS LOGOPĒDIEM

Valodas karte. Valodas kartē ietverta fonemātiskās uztveres pārbaude, pirkstu, delnas muskulatūras motorikas pārbaude, artikulācijas aparāta pārbaude, runas vispārējais raksturojums, saistītās runas raksturojums, bērna raksturojums, bērna pedagoģiski psiholoģiskā pārbaude.

DARBA BURTNĪCA

Es drīz iešu skolā.

PUZLE

Saliec augļu un dārzeņus.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024