Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ decembra numurā lasiet:

Zināšanas un prasmes vardarbības pret bērnu atpazīšanā
. Patlaban noslēdzies divu gadu starptautisks projekts ECLIPS, kura mērķis bija apzināt darbu ar bērniem līdz 3 gadu vecumam pirmsskolā saistībā ar vardarbības atpazīšanu un atbalsta sniegšanu bērniem, kuri cietuši no vardarbības. Pirmsskolas pedagogi līdz šim vadījušies pēc intuitīvām sajūtām, jo trūkst zināšanu par vardarbības pazīmēm bērniem līdz 3 gadu vecumam, tāpat ir šaubas vai bailes kļūdīties. Viens no šķēršļiem ir arī laika trūkums, nav pieejamas apmācības, lai attīstītu prasmes atpazīt vardarbību un ziņot.

Ar spēlēm un rotaļām var mācīt pārvarēt sensoro jutīgumu. Pasauli mums uztvert palīdz redze, oža, garša, dzirde, tauste un kustība, bet, ja ir kādas maņas paaugstināts vai pazemināts jutīgums, rodas sensorās grūtības. Ļoti bieži tiek novērotas bērnu sensorās grūtības pirmsskolā, kad viņi uz kaut ko reaģē pārāk spēcīgi vai vāji, kas izraisa panikas lēkmes, agresīvu vai neadekvātu uzvedību. Lielāko daļu darbību daudzi uzskatīs par sociāli nepieņemamu uzvedību, jo bērni centīsies visu sasmaržot, visam pieskarties, pagaršot, būs pārāk nemierīgi. Uzvediba.lv organizētā vebināra “Sensorās grūtības pirmsskolā” vienā no daļām “Tauste. Redze. Dzirde” tika skaidrots, kas liecina par hipersensitivitāti vai hiposensitivitāti un kā iespējams bērniem palīdzēt.

Pirmsskolā vislielākā ietekme ir garšai, smaržai un kustībai. Pieaugušo zināšanas par bērnu maņu jutīgumu arvien tikai attīstās. Turpinot sarunu par iespējamām bērnu sensorām grūtībām pirmsskolā, notika uzvediba.lv rīkots vebinārs “Garša. Smarža. Kustība”. Uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa atzīst, ka ar pareizu situācijas novērtējumu, kā arī ar spēļu un rotaļu palīdzību var notikt pozitīvas izmaiņas bērnu dzīvē. Patīkamā veidā nomācot sensitivitātes, viņos mazināsies trauksme un nervozitāte.

Radošumu mācās ieklausoties, muzicējot un radot pašam. Par to, kā pirmsskolā un sākumskolā mūzikas skolotājs var dot iespēju bērniem piedzīvot mūziku un atbalstīt viņu radošo darbību skaņu pasaulē, priekšstatu radīja Skola2030 vebinārs “Bērna radošā darbība mūzikā”. Vairāki Skola2030 eksperti un mūzikas skolotāji ieteica vairākas mācību darbības, lai virzītu bērna mācīšanos – ieklausoties, muzicējot un radot pašam.

Meteņu svinēšana. Materiāls par Meteņiem. Kas ir Meteņi? Kad svētkus atzīmē un kam par godu? Tradīcijas un ticējumi Meteņdienas svinēšanā. Maskošanās un karnevāls. Meteņdienas ēdienkarte.

Sveču diena. Materiāls izmantojams valodas, matemātikas un dabaszinību jomās, kā arī kultūras jomā, pārrunājot Sveču dienas tradīcijas, ticējumus, sveču liešanu. Bērni atkārtos krāsu nosaukumus, veiks radošo darbību, veidojot grāmatzīmes par godu Sveču dienai.  

Sveču stāsts. Sveču dienas norises plāns.

Lasi, meklē, atzīmē! 10 darba lapas. Katrā lapā ir attēls ar priekšmetiem un 18 vārdi.

Vingrinājumi rakstīšanas mehānisma veidošanai. 8 lapas ar vingrinājumiem taisnu un liektu līniju pārvilkšanā. 4 lapas ar līniju vilkšanu rindās, 4 lapas ar zīmējumu veidošanu no dažādiem līniju un figūru veidiem. 

Rotaļnodarbība „Gadalaiki”. Sasniedzamais rezultāts: atšķir un nosauc gadalaikus un gada mēnešus, tiem raksturīgākās pazīmes.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024