Žurnāls "Pirmsskolā"

E-žurnāla PIRMSSKOLĀ jaunajā numurā šādas tēmas:

Dažādība pirmsskolā un individuāla pieeja traucējuma korekcijai. Pirmsskolas izglītības  iestādes “Pūcīte” logopēde, Montesori pedagogs ar ilggadēju pirmsskolas un sākumskolas pedagoga pieredzi, kā arī  Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle un “Mācību centra” vadītāja Ieva Maļinovska zina stāstīt par izaicinājumiem darbā ar bērniem, kuriem ir dažādi attīstības traucējuma veidi un papildus mācīšanās vajadzības. Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas organizētajā tiešsaistes seminārā “Dažādība pirmsskolā un individuāla pieeja traucējuma korekcijai” viņa iepazīstināja ar praktiskiem piemēriem un metodēm, kā arī sniedza padomus, kāds atbalsts nepieciešams, lai veicinātu bērnu motivāciju apgūt komunikācijas prasmes. Bet pats galvenais – I. Maļinovska uzsver, ka šādus seminārus vajadzētu klausīties vecākiem, lai būtu informēti un nebaidītos no realitātes.


Ekrāns bērnam – mācību rīks, nevis aukle. Mūsdienās plaši tiek diskutēts par tehnoloģiju integrēšanu mācību procesā un to, kā veicināt bērnu un jauniešu izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu. Vienlaikus ir skaidrs – tehnoloģijas mūsu dzīvēs ir uz palikšanu, tostarp mācību procesā, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajiem izglītības līmeņiem, bet no mums pašiem ir atkarīgs, kā tās pielietosim – vai tehnoloģijas būs veids, kā panākt, lai bērns ir kluss un netraucē pieaugušos, vai arī instruments, lai mācītos, izzinātu pasauli un interesanta piedzīvojuma veidā iegūtu jaunas zināšanas un prasmes?

Lasāmkartītes.

Zvēru alfabēts.

Krāso un ieraksti pareizo burtu.

Kukaiņi. Vārdu jūklis.

Tauriņa dzīve cikls.

Vistas dzīves cikls.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024