Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

E-žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA janvāra numurā lasiet:

Esot fiziski un sociāli attālināti – jāsamazina emocionālā distance. Attālinātais mācību process liek pārskatīt arī skolas atbalsta personāla lomu. Piemēram, skolas psihologs seko līdzi, kā veicas ar darbu iesūtīšanu un pieslēgšanos nodarbībām. Kāda ir katra paša atbildība par to, kā šajā laikā jūtamies, un kādu atbalstu cits citam varam sniegt – par šiem jautājumiem sarunā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesori, Dr.psych. Baibu Martinsoni.

Mediatīvā domāšana.  Esmu ieviesusi jaunu terminu „mediatīvā domāšana” jeb „mediators sev”, kas balstās uz sevis apzināšanos konkrētajā dzīves brīdī un mediācijas kā domstarpības risināšanas metodes, procesa principiem. Šie principi ir: uzņemties atbildību par radušos situāciju, nevainojot ne sevi, ne citus, patstāvīgi meklēt risinājumus un pieņemt lēmumus. Mediatīvā domāšana palīdz risināt arī mūsu iekšējos konfliktus dažādās dzīves situācijās. Vienkārši sakot, tā ir kā saruna ar sevi. Anita Šteina, mediatore, konsultante skolā.

Labas disciplinēšanas pazīmes. Laba disciplīna ir konsekventa – tā ir pastāvīga, un tās pamata principi nemainās. Laba disciplinēšana nozīmē to, ka konsekvences seko uzreiz pēc nevēlamās uzvedības. Labu disciplīnu bērns uztver un saprot kā godīgu un situācijai atbilstošu, kā arī tā ir bērna vecumam atbilstoša.

Rīki veselīgai bērnu disciplinēšanai no www.uzvedība.lv.

Mūzikas stundās varam parūpēties par bērnu emocionālo labsajūtu. No 25. janvāra attālināti mācās arī 1.–4. klašu skolēni, pārējo klašu skolēniem mācību gads šādā formātā jau iesācies. Šajā laikā ir būtiski ne tikai sekmīgi apgūt mācību priekšmetus, bet arī rūpēties par bērnu emocionālo labsajūtu. Manuprāt, mūzikā iespējams veidot patīkamus, interesantus un nebūt ne sarežģītus uzdevumus, kas sniedz pozitīvas emocijas un ļauj izpausties bērnu radošumam. Idejas šādiem uzdevumiem var aizgūt daudzās vietnēs un platformās, piemēram, sekojot citu mūzikas skolotāju Facebook lapām. Rūta Kanteruka, Britu skolas Latvijā mūzikas skolotāja, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāve un Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas vadītāja.

Skolotājs – Lāčplēsis. Kā atrast laiku un parūpēties par sevi? Redzot pedagogu ikdienas varoņdarbus Covid-19 krīzes laikā attālinātajā mācību procesā gan šajā mācību semestrī, gan pirms tam, tā vien šķiet, ka visos pedagogos mīt daļa Lāčplēša. Lai vai kāds izaicinājums stātos pretim, pedagogs vienmēr atradīs sevī spēku, lai mācītos, pielāgotos, augtu, mainītos, ikdienā sadarbotos ar kolēģiem, komunicētu ar vecākiem un, pats galvenais, meklētu veidus, kā atbalstīt ikvienu no saviem skolēniem. Novērtējot paveikto, brīžiem rodas aizdomas, ka pedagogu ikdienā tomēr ir vairāk nekā 24 stundas. Ne velti sakām: pedagoģija ir misija, nevis darbs. Dana Narvaiša, „Lielvārds” Kompetences centra vadītāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

17.11.2022

Pirmsskolā

30.11.2022

Izglītība un Kultūra

21.11.2022

Skolas Psiholoģija

25.11.2022

Vecākiem

30.11.2022

Normatīvie akti

15.11.2022

Aktuālās ziņas

10.12.2022