Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 21.aprīļa numurā lasiet:

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Pieejama nacionāla mēroga vienota skolu vakanču karte.

Latvijas komanda guvusi panākumus Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē.

Vienojas par asistenta pakalpojumu noteikšanas kārtību skolēniem ar pirmo vai otro invaliditātes grupu.

Nepieciešamību vecākiem piemaksāt par bērna ēdināšanu izglītības iestādē ministre vērtē kā pieņemamu pagaidu risinājumu.

Latvijas Universitātē viesosies pasaulē atzīts vides izglītības eksperts Gregs Traimars.

Noskaidroti skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālisti.

Metodiskais materiāls “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”.

Atklās informēšanas kampaņu par ņirgāšanos pusaudžu vidū.

Līdz gada beigām visām bērnu nometnēm būs jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums.

Budžeta komisija atbalsta trīs miljonu eiro piešķiršanu latviešu valodas mācību nodrošināšanai Ukrainas iedzīvotājiem.

Ukrainas atbalstam LIZDA ziedojumos savākusi ap 33 000 eiro.

AKTUĀLI SKOLĀ

Skolēns vērtē skolēnu. Kopš klasē ieviesta kārtība, ka skolēnu uzstāšanos vērtē ne tikai pedagogs, bet arī klasesbiedri, bērns vairs negrib publiski skaitīt dzejoli. Šāds ieraksts sociālā tīkla Facebook skolotāju forumā nesen izsauca plašas diskusijas. Daļa komentētāju norādīja, ka bērnam jāmācās uzklausīt kritiku, daļa uzsvēra – tam nav jēgas, jo bērni cits citu nespēj vērtēt objektīvi. Vēl kāds papildināja, ka šādi tikai tiek radīta mobingam labvēlīga vide. Kāpēc skolēniem jāprot vērtēt citam citu, kāpēc jāmācās uzklausīt ne tikai slavinošus vārdus, bet arī objektīvu kritiku un kā to veiksmīgi īstenot, jautājām praktizējošiem pedagogiem un ekspertiem.

NUMURA INTERVIJA

Domāt ne tik daudz par rezultātu, cik par procesu. Ir pienācis ļoti sarežģīts laiks, tāpēc aktualizējas tēmas, par ko ikdienā vieglāk nedomāt, ko vieglāk nogrūst kaut kur pagaldē un nerisināt, diemžēl tā notiek arī valsts mērogā. Mūsu šodienas sarunas tēma ir tieši tāda, un mans sarunas biedrs Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers aizrautīgi skaidro, kā un vai vispār veidot valstij lojālus pilsoņus, kā integrēt cittautiešus un ko darīt ar propagandu.

ATBALSTS

Kādēļ cilvēki iekrīt propagandas slazdos? Kāpēc cilvēki tic dezinformācijai un klajiem meliem? Kā var neredzēt acīmredzamo? Šie jautājumi daudzus satrauc šajās dienās. Centos apkopot savas domas par šo no psiholoģijas viedokļa. Varbūt kādam tas var palīdzēt sarunās vai pasargāt pašu no prāta “akluma”. Stāsta Marija Ābeltiņa, klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite.

SKOLOTĀJS

Jaunie skolotāji nebaidās mēģināt un kļūdīties. Jau trešo gadu norisinās skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”, kurā dažādu jomu profesionāļiem ir iespēja savas zināšanas nodot tālāk, kļūstot par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem. Jaunajiem pedagogiem, kuri pieredzi ieguvuši citā jomā, mijiedarbojoties ar pieredzes bagātajiem kolēģiem, ieguvēji ir visi. To apliecina arī vairāki skolu direktori.

PIEREDZE

Sadarbība sākumskolā. Dagdas vidusskolas sākumskolas skolotājas regulāri papildina savas zināšanas dažādās jomās, lai veiksmīgi realizētu jauno izglītības modeli ikdienas darbā. Savstarpēji sadarbojoties, tiek meklētas jaunas darba formas un metodes, lai dažādotu mācību procesu, sasaistītu to ar reālo dzīvi, praktisku darbošanos, padarītu to saistošāku skolēniem. Mācību gads tuvojas noslēgumam, ir laiks izvērtēt padarīto, gan to, kas izdevies, gan to, kas jāpilnveido. Atskatoties uz paveikto, vēlamies dalīties pieredzē par sadarbības iespējām starp skolu un dažādām organizācijām novadā.

METODISKIE MATERIĀLI

Tests matemātikā 2. – 3. klase.

Audzināšanas stunda “Izjūtas, vajadzības un sadarbošanās” 1. – 6. klase.

Stāstījums par izlasīto grāmatu 10. – 12. klase.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024