Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS maija numurā lasiet:

Skolām trūkst naudas, lai iegādātos nepieciešamos mācību līdzekļus.
Valsts piešķirtais finansējums mācību līdzekļu iegādei vienam izglītojamajam ir 21,81 eiro un ar šādu summu var nopirkt labākajā gadījumā vienu grāmatu, bet, pieņemot šā gada valsts budžetu, par nepieciešamību palielināt valsts finansējumu mācību līdzekļu iegādei pat netika runāts. Arī pašvaldības savu iespēju robežās sniedz papildus finansējumu, bet lielākoties tas nav lielāks par valsts piešķirto vai pat mazāks. Aprēķini liecina, lai, piemēram, nopirktu pilnu mācību līdzekļu komplektu 1. līdz 3. klasei, būtu vajadzīgi apmēram 60 eiro uz vienu izglītojamo. Skolu vadītāji uzsver, ka ir nepieciešams ļoti pārdomāti plānot, kurām klasēm un kuri mācību priekšmeti tiks nodrošināti ar atbilstošiem un kompetencēs balstītiem mācību līdzekļiem. Ir nepietiekams finansējums mācību grāmatām, darba burtnīcām un uzskates līdzekļiem. Sevišķi sākumskolas skolēniem, kuriem svarīgi attīstīt lasīt un rakstītprasmi, kā arī sīko motoriku.

 


Cik gatavi ir mazākumtautību skolu pedagogi mācīt un paši mācīties latviešu valodu. Nākamajā mācību gadā mācības latviešu valodā notiks mazākumtautību skolās 1. 4. un 7. klasē. Ir skolas, kas jau ilgstoši strādā bilingvāli, izprotot, ka valsts valoda ir latviešu valoda un skolēniem tā ir jāzina tikpat labi kā viņu dzimtā valoda. Sarunā ar  Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas 72. vidusskolas direktoriem vēlējāmies noskaidrot viņu pieredzi un redzējumu, vai mācības var notikt sekmīgi.
 


Kas ir ChatGPT un kā to izmantot mācību procesā? Izglītības un zinātnes  ministrijas organizētajā diskusijā tika apspriesta jaunākā informācija par mākslīgo intelektu kā rīku, kas jau ietekmē izglītības procesus, taču samērā maz apzināta tā ietekme uz skolotāju un skolēnu ikdienu. Diskusijas dalībnieki dalījās pieredzē un atziņās, kā ChatGPT padarīt par atbalsta resursu, nebaidoties no iespējamām grūtībām. Mākslīgais intelekts jāuztver kā atbalsts, domājot par iekļaujošu izglītību. Skolotājiem ir jānoķer mirklis, lai viņi būtu tie, kas parādītu mākslīgā intelekta priekšrocības uzdevumu risināšanā, bet, protams, jārēķinās ar sākotnējām grūtībām. Akcentu būtu jāliek uz to, kā skolotājiem lietot šo rīku un kādas ir tā priekšrocības, nevis kontrolēt.
 


VISC par 99 000 eiro plāno īstenot informatīvu kampaņu par mācību saturu un pieeju. Izvērtējot pieejamos resursus, vienmēr ir jautājums par prioritātēm. Ja ir daudz vajadzību, tad viedokļi var arī atšķirties, kam tērēt vispirms, vai arī, cik katrai no svarīgajām lietām atvēlēt. Joprojām viena no aktualitātēm ir mācību līdzekļu, kas būtu atbilstoši kompetenču pieejai, akūts trūkums, vai arī skolām trūkst naudas to iegādei, tāpēc sociālajos tīklos un kuluāros neizpratni un zināmu sašutumu ir radījis fakts, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) augustā un rudens sākumā par 99 000 eiro plāno īstenot informatīvu kampaņu vecāku informēšanai par mācību satura un pieejas akcentiem, kā arī vērtēšanas sistēmas pilnveidi. Viedokļus izsaka izglītības nozares speciālisti un skolu vadītāji.
 


Skolu tīklu reformā 7. –  12. klašu izglītības posmā varētu slēgt ap 100 skolu. Reformas rezultātā no 175 šī vecuma posma izglītības iestādēm ārpus Rīgas paliktu 85, bet Rīgā – no 63 palikšot 54, žurnālistiem atzina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Savukārt 1. – 6. klašu vecuma posma izglītības iestāžu uzturēšana paliks pašvaldības kompetencē, attiecīgi šo skolu skaits joprojām būs atkarīgs no vietvaru lēmumiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024