Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS novembra numurā lasiet:

INTERVIJA

Par centieniem atdot vēsturei būtiskāku vietu, lai nepazaudētu valsti kā vērtību. Novembrī atzīmējam Latvijas valsts vēsturē nozīmīgus notikumus – Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, tādejādi atceroties un apzinoties, ka šajās dienās izšķīrās mūsu valsts liktenis, kas ļāva iegūt brīvību un neatkarību. Tomēr vēstures skolotāji jau ilgu laiku ceļ trauksmi, ka Skola2030 izstrādātajā standartā un mācību saturā vēsture palikusi otrajā vai pat trešajā plānā, kas mazina iespēju rasties patiesi lojāliem un patriotiskiem pilsoņiem. Skolas Vārds sarunā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības (VSSB) vadītāju, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāju Baibu Atmani par centieniem atdot vēsturei būtiskāku vietu mācību stundu sarakstā.

PIEREDZE
Iekļaujoša izglītība bez smagnējas attieksmes un ar vieglu elastību. Iekļaujoša izglītība ir saistīta ar iekļaujošu sabiedrības vidi, tādēļ būtiski, cik vide ir sakārtota šī mērķa sasniegšanai. Ventspils Izglītības pārvalde īsteno starptautisku Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektu Laužot stereotipus, un mērķis ir rast praktiskus risinājumus un izstrādāt metodes iekļaujošas izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Sadarbībā ar projekta partneriem – Somijas Metropolijas Lietišķo zinātņu universitātes un Narvas valodu liceja (Igaunija) pārstāvjiem tiek apzināta visu triju valstu līdzšinējā pieredze, lai vēlāk izstrādātu vienotu metodoloģiju, sniedzot dažāda veida atbalstu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Skolas Vārds sarunā ar projekta dalībniecēm mēģinājām salīdzināt Somijā novēroto ar situāciju mūsu sabiedrībā un izglītības iestādēs.

VIEDOKĻI
Vai skolu rīcībā ir pietiekami rīki, lai novērstu vardarbību? Kamēr politiķi uzskata, ka skolu rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai mazinātu dažādas vardarbības izpausmes skolā, tikmēr vairākums izglītības jomas profesionāļi uzskata, ka ir nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos un vairākos likumos. Uzrunātie skolu vadītāji runā par atbalsta personāla un vecāku atbildības trūkumu.

SARUNA
Laimīgi bērni citiem pāri nedara. Ir lietas, par kurām daudzi ir nemierā un īsti nezina, kura atbildība tā ir. No brīža, kad bērns ienāk šajā pasaulē, rūpes par viņa dzīvību, veselību, audzināšanu un izglītošanu jāuzņemas daudziem, līdz viņš kļūst pieaudzis. Ja pieaugušajiem trūkst zināšanu, iespēju vai vēlēšanās uzticēto darīt labi, tad jābūt kādam, kas atgādina par tiesībām un pienākumiem, par noteikto un uzticēto atbildību, tādēļ Skolas Vārds uz sarunu aicināja Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri.

AKTUĀLI
Vērtēšana mācīšanās atbalstam, summatīvā vērtēšana un temata nobeiguma darbu izveides nosacījumi. Mācību procesa svarīga sastāvdaļa ir vērtēšana, lai mērītu to, ko skolotāji kopā ar skolēniem mācījušies. Notikusi vērtēšanas sistēmas pilnveide, radītas vadlīnijas un piemēri, lai pakāpeniski gatavotos jauno pieeju ieviest no 2024. gada 1. septembra. Par šiem jautājumiem 19. oktobrī notika Skola2030 organizēts vebinārs.

Uzsāks lasītprasmes un matemātikas starptautisko izglītības pētījumu rezultātu padziļinātu izpēti. Lai laikus uzsāktu skolēnu prasmju rezultātu padziļinātu izpēti un segtu starptautiskās saistības dalībai izglītības pētījumos, nodrošina finansējumu 384 tūkstošu eiro apmērā jaunā starptautisko izglītības pētījumu projekta aktivitātēm, kuras īstenojamas vēl 2023. gadā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums, kas 7. novembrī, apstiprināts valdībā.

ATBALSTS
Mentorprogramma ir par ilgtspējību – katra cilvēka vērtība pieaug. Latvijā joprojām ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ikdienā trūkst ģimenes atbalsta, tādēļ jauniešu atbalsta biedrība Mentor Latvia līdz novembra beigām īsteno kampaņu “Dalies ar iespēju augt”, aicinot ziedot un finansiāli atbalstīt mentorprogrammu jauniešiem, lai palīdzētu jauniešiem labāk sagatavoties patstāvīgai dzīvei un iekļauties sabiedrībā, vienlaikus sabiedrībā veicinot iecietību pret dažādību. Vairāk par programmu un tās mērķiem stāsta Mentor Latvia izpilddirektore Edīte Zvirbule.

ATBALSTS
Iespējamā vēršanās pret emocionālu pazemošanu internetā. Arvien aktuālāka kļūst vienaudžu emocionālas pazemošanas problēma internetā, jeb kibermobings. Ne visi vecāki zina, ka pret nepilngadīgu personu vērsta emocionāla vardarbība, pie kuras ir pieskaitāms kibermobings, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ir sodāma rīcība, turklāt administratīvā un kriminālatbildība Latvijā iestājas jau no 14 gadu vecuma. Diemžēl vairums vecāku, uzticot bērnam viedierīci ar interneta pieslēgumu, neizrunā tās lietošanas noteikumus un neizstāsta par riskiem un atbildību. Tomēr nekad nav par vēlu runāt par šo tēmu. Stāsta Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS
► Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” saturu papildinās jaunas daudzveidīgas kultūras norises.
► Nespēj sniegt viennozīmīgu novērtējumu Skola2030 projektam.
► LPS aicina skatīt tikai kvalitatīvi sagatavotu skolu tīkla reformu.
► Rinkēvičs rosina ar likumu ļaut skolu direktoriem drošības apsvērumu dēļ pārmeklēt skolēnu mantas.
► Iekšlietu ministrs atbalsta skolu direktoru tiesības drošības apsvērumu dēļ pārmeklēt skolēnu mantas.
► LIZDA: Jaunā finansēšanas modeļa izstrādē IZM būs jāņem vērā jautājums par pedagogu slodžu balansēšanu.
► Plāno mainīt matemātikas un bioloģijas centralizēto eksāmenu norises datumus.


 
Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

21.02.2024

Pirmsskolā

29.01.2024

Izglītība un Kultūra

31.01.2024

Normatīvie akti

18.01.2024