Jauni mācību līdzekļi 2023./2024. mācību gadā

03.09.2023
Dalīties:

Pēc aktīva, vairāk nekā gadu ilga darba, Izdevniecība Skolas Vārds nāk klajā ar jauniem mācību līdzekļiem sākumskolas un pamatskolas posmā.

Aicinām iepazīties ar jaunajiem mācību līdzekļiem, kas izdoti drukātā formātā un pieejami iegādei www.skolasvards.lv.  Pie katra mācību līdzekļa pievienots tā apraksts, ieskats iekšlapās un mācību līdzekļa autoru vebināra ieraksts, kurā var uzzināt par katra mācību līdzekļa struktūru, saturu un uzbūvi.

Šobrīd iegādei pieejami šādi mācību līdzekļi:


Lai atvieglotu skolotāju darbu vadot mācību procesu un gatavojoties mācību stundām, Izdevniecība Skolas Vārds ir izveidojusi DIGITĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU KRĀTUVI.

Digitālo mācību līdzekļu krātuve pieejama www.skolasvards.lv sadaļā Digitālie mācību līdzekļi.


Digitālo mācību līdzekļu krātuvi visai skolai (pieeja tiek nodrošināta visiem skolotājiem 12 mēnešu periodā) abonēt iespējams šeit: https://skolasvards.lv/digital_learning

Digitālo mācību līdzekļu krātuvē ir publicēti Izdevniecības Skolas Vārds autoru veidotie mācību līdzekļi, kas sniedz metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem jaunā mācību satura apguvē posmā no 1.- 9. klasei.

Digitālo mācību līdzekļu krātuvē ir pieejamas:

    ⇒  skolēnu e-grāmatas,
      e-darba burtnīcas,
      e-skolotāja rokasgrāmatas (var printēt)
      drukājamas darba lapas,
      drukājami pārbaudes darbi,
      atgādnes (var printēt),
      tematiskie plāni (var printēt),
      video un audio materiāli,
      mācību spēles matemātikā.


Šobrīd digitālo mācību līdzekļu krātuvē pieejami mācību materiāli:

►  Latviešu valoda 1., 2., 3. klasei (Tematiskie plāni I un II semestrim, katras mācību stundas plānojums un sasniedzamie rezultāti, metodiskie ieteikumi un papildus resursi, kā arī summatīvās un formatīvās vērtēšanas tabula 3. klasei)
►  Matemātika 1. klasei I daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmatas 1. nodaļa, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video spēles)
►  Dabaszinības 1. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video materiāli)
►  Mūzika 1. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video un audio materiāli)
►  Sociālās zinības 1., 2., 3. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmatas 1. nodaļa, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, Pārbaudes darbi)
►  Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskie plāni, Atgādnes)
►  Datorika 1. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, darba lapas, atgādnes)
►  Inženierzinības 7. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, atgādnes)
►  Fizika 8. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, atgādnes)Līdz 20.09.2023. Digitālo mācību līdzekļu krātuvei tiks pievienoti:

►  Datorika 2., 3. klasei (Skolotāja grāmata, Tematiskie plāni)
►  Sociālās zinības 2., 3. klasei (Skolotāja rokasgrāmata, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi)

Visu mācību līdzekļu saturs veidots atbilstoši katra mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Abonējot digitālo mācību līdzekļu krātuvi, pieeja tiek nodrošināta visiem vienas skolas skolotājiem 12 mēnešu periodā. Abonētājiem ir pieejami arī visi jaunie mācību līdzekļi, kas tiek ievietoti visa abonēšanas perioda laikā.

 

Ja rodas jautājumi, aicinām sazināties ar Izdevniecības Skolas Vārds redakciju!

Informatīvais tālrunis: 26309064
E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

 

Atgriešanās atpakaļ