Dabaszinības Termosa modeļa izveidošana. 5. klase

Kāpēc materiāli vai vielas atdziest un kas aizkavē to atdzišanu?

pdf

Enerģijas pārvērtības, 6. klase

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar enerģijas nezūdamības ideju.

pdf

Kā izmanto materiālus, 5.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums: 11 stundas dabaszinībās un 7 stundas dizainā un tehnoloģijās.
6 prezentācijas
4 darba lapas
1 pārbaudes darbs

Ginta Jasinska

docx ×6 pptx ×6

Mācību nodarbība dabaszinībās, 6.klase

Nodarbības mērķis: Ieinteresēt skolēnus vērot un saskatīt dabas procesu norises un parādības Rīgas centrā; Pilnveidot prasmes vērot ūdens darbības radītas izmaiņas pilsētas kanāla krastos.

pdf

Mācīšanās ar modeļu palīdzību dabazsinību un bioloģijas stundās, 5.-6.klase, 7.-12.klase

pdf

Pārbaudes darbs „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

docx

Pasaka. Ko zvēri cilvēkiem iemācīja, 5.-9.klase

Pasaku var izmantot kā palīglīdzekli audzināšanas darbā par vides sakopšanu un saudzēšanu vai iestu- dēt kopā ar dzejoli Trīs draugi konteineri vecāku dienām.

pdf

Prezentācija „Elektrodrošība”, 5.klase

SR - skaidroju, kādi drošības noteikumi ir jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm un elektrību.

pptx

„Elektrības vadītāji un izolatori”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas, darba lapas un praktiskā darba.

pptx docx ×2

„Elektroenerģijas patēriņš”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektroenerģijas patēriņš mājsaimniecībā”.

pptx docx

„Kā var taupīt elektroenerģiju?”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un praktiskā darba „Elektroenerģijas taupīšana”.

pptx docx

„Kas ir elektriskā ķēde?” 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektriskās ķēdes”.

pptx docx

„Kur rodas elektroenerģija?”, 5.klase

Materiālā ietilpst prezentācija un darba lapa „Kur rodas elektroenerģija?”.

pptx docx