#Neklusē un iegūsti rīkus mobinga mazināšanai skolā!

Mobinga problēma Latvijas skolās ir tik izplatīta, ka šobrīd ar atsevišķu kampaņu vai mācību stundu to nebūs iespējams samazināt – nepieciešama sistēmiska pieeja valsts un katras skolas līmenī.

pdf

21 ideja skolēnu motivācijas uzlabošanai.

Arī tad, ja skolēniem piešķirtu labākās izglītības programmas, labākās mācību grāmatas un materiālus pasaulē, viņi no tā labāk nemācīsies un cītīgāk nestrādās, ja viņiem pašos pamatos trūks motivācijas.

pdf

21. gadsimta slimība – garastāvokļa traucējumi.

pdf

Aktivitātes saskarsmes prasmju uzlabošanai.

Aktivitāte "Komunikācijas šķēršļi". Komunikācijas uzdevums, kas paredzēts komunikācijas šķēršļu atpazīšanai, izpratnei un pieredzei. Uzdevums var raisīt diskusiju par to, kas saskarsmē palīdz, kas traucē, ko uzlabot vai izskaust.

pdf

Antigarlaicības burkas.

7 idejas, kuras piedāvāt skolēniem interesantai un
jēgpilnai vasaras brīvlaika pavadīšanai.

pdf

Aplikācijas jauniešu mentālās veselības veicināšanai.

Ja vēlamies veidot spēcīgu un iekļaujošu jaunatni, vairojot izpratni un drosmi, mums jāpalīdz jauniešiem ieraudzīt iespējas un veidus, kā palīdzēt pašiem sev, kā arī izglītot un informēt vecākus un pedagogus par pieejām, kas ļauj tuvoties un palīdzēt pusaudžiem, lai novērstu iespējamās sekas jau preventīvi.

pdf

Atbilstošākā karjera tavai personībai.

Šis personības tests ir izveidots, lai palīdzētu labāk saprast potenciāli atbilstošāko karjeru savai personībai.

pdf

Brainstorminga idejas jauniešiem.

Lai smadzeņu vētra būtu efektīva, ir nepieciešama skaidra izpratne par problēmu un to, kam tiek meklēts risinājums. Metode var būt lietderīga tikai tad, ja grupā ir konstruktīva gaisotne, kurā dalībnieki gatavi aktīvi domāt līdzi un izteikt savas idejas.

pdf

Cik liels ir tavs  pacietības logs?

„Nu man vienreiz pietiek! Tas taču vairs nav izturams!” Tā laiku pa laikam nodomā pedagogi, vecāki un citi, kuri mijiedarbojas ar nepakļāvīgiem bērniem.

pdf

Disciplīnas paņēmieni, kas palīdz skolēniem saglabāt paškontroli.

pdf

Empātijas slazdi.

Parasti uzskata, ka veiksme, produktivitāte un efektivitāte ir atkarīga tikai un vienīgi no tā, cik augsts ir intelekta koeficients IQ, kas nosaka cilvēka spēju atcerēties un analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un izdarīt secinājumus, pamatojoties uz loģiku. Taču mācību procesā iegūtā inteliģence faktiski nedod prasmi tikt galā ar dzīves problēmām, kuras rodas saskarsmes procesā.

pdf

Ieteikumi, kas ļaus uzlabot koncentrēšanās spējas, strādājot un mācoties no mājām.

Atgriežoties pie strādāšanas un mācīšanās no mājām, koncentrēšanās darāmo darbu veikšanai var kļūt īpašs izaicinājums. Eksperti dalās ar ieteikumiem, kas palīdzēs paveikt darbus pēc iespējas produktīvāk.

pdf

Klases stunda. Mobings manā klasē.

pdf

Labas disciplinēšanas pazīmes.

Laba disciplīna ir konsekventa – tā ir pastāvīga, un tās pamata principi nemainās. Laba disciplinēšana nozīmē to, ka konsekvences seko uzreiz pēc nevēlamās uzvedības. Labu disciplīnu bērns uztver un saprot kā godīgu un situācijai atbilstošu, kā arī tā ir bērna vecumam atbilstoša.

pdf

M.Katkovska: Kibermobings nav izdomāta problēma.

Visbiežāk kibermobinga jeb emocionālās pazemošanas internetā gadījumi, kuros iesaistīti bērni un pusaudži, nonāk pieaugušo redzeslokā tikai tad, kad problēma jau ir ieilgusi un samilzusi.

pdf

Mediatīvā domāšana.

Mediatīvā domāšana palīdz risināt arī mūsu iekšējos konfliktus dažādās dzīves situācijās.

pdf

Mūzikas stundās varam parūpēties par bērnu emocionālo labsajūtu. 1.–4. klase

Manuprāt, mūzikā iespējams veidot patīkamus, interesantus un nebūt ne sarežģītus uzdevumus, kas sniedz pozitīvas emocijas un ļauj izpausties bērnu radošumam. Idejas šādiem uzdevumiem var aizgūt daudzās vietnēs un platformās, piemēram, sekojot citu mūzikas skolotāju Facebook lapām.

pdf

Noteikumi veicina bērnu vēlamo uzvedību.

Bērnu dusmu un nepaklausības situācijās priekšrocības būs tiem pedagogiem, kas investē laiku, veidojot vidi, kur bērniem ir skaidrs, kādu uzvedību no viņiem sagaida.

pdf

Pašpalīdzības aktivitātes pedagogiem un to aktualizēšana supervīzijā.

Supervīzijas galvenais mērķis ir palīdzēt paaugstināt profesionālo efektivitāti indivīdiem, grupām un komandām. Tas ir konsultatīvs atbalsts jautājumos par stresu un izdegšanu, profesionālajām robežām, rīcības alternatīvām darba situācijās, attiecībām ar kolēģiem, sadarbību komandā un citiem līdzīgiem jautājumiem profesionālajā vidē.

pdf

Pirmā psiholoģiskā palīdzība.

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam.

pdf

Psiholoģiskie testi par konfliktiem.

Konflikts ir divu pušu interešu sadursme, kurā vienas puses interešu īstenošana reāli vai šķietami izslēdz otras puses interešu īstenošanu.

doc

Radīts jauns digitāls rīks, kas iekrāso skolēnu emocijas.

„EMU:Skola” – digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām. Mērķis ir skolotājam un skolas atbalsta personālam sniegt arī praktiskus ieteikumus bērna un klases atbalstam.

pdf

Saskarsme. Iepazīšanās metodes

pdf

Sasniegumi bez izdegšanas.

Darbs un darīšana ir pamata vērtība ne tikai latviešiem, bet daudzviet pasaulē. Mēs lepojamies ar spēju strādāt, darīt un sasniegt. Lai arī apzināmies, ka darbs nav viss un dzīvē ir jābūt līdzsvaram, bieži vien vislielākās pūles mēs turpinām pielikt tieši darbā.

pdf

Sevis šaustīšana nav vienīgais veids, kā uztvert kļūdas.

Kas ir kļūda? Bieži vien mēs to uztveram kā kaut ko negatīvu, nevēlamu, un, ja tomēr esam to izraisījuši, tas ir kaut kas, no kā vajadzētu kaunēties un ilgi sevi šaustīt. Šādu reakciju bieži vien daļa sabiedrības pat uzskata par vēlamu, jo saskata, ka tas ir vienīgais veids, kā varam mācīties no kļūdām un tās atkārtoti vairs nepieļaut.

pdf

Simulāciju aktivitātes jauniešiem.

Aktivitātes, kas dalībniekiem ļauj iejusties citā realitātes modelī, tādējādi dodot iespēju labāk iepazīt sevi un citus. Simulācijas aktivitātes ļauj dalībniekiem iejusties kādā noteiktā lomā un kopīgi veikt uzdevumu, kurā notiek lēmumu pieņemšana un darbība.

pdf

Skeptiskā domāšana: kā atmaskot muļķības?

Juris Baltačs ir digitālā mārketinga speciālists, podkāsta „Svarīgās detaļas” vadītājs un aktīvi darbojas zinātnes un kritiskās domāšanas popularizēšanas projektā SkeptiCafe. Sarunā ar Lauru Dennler, ugunsskola.lv vadītāju, par to, kā atšķirt dezinformāciju, viņš norāda uz vairākām muļķību atmaskošanas metodēm, kuras šobrīd, iespējams, var lieti noderēt, lai orientētos tik intensīvas informācijas laikmetā.

pdf

Somijas pieredze agresijas novēršanā.

Kad runa ir par iemesliem, kādēļ pedagogi aiziet no darba, parasti domājam par zemajām algām, taču ir citi, iespējams, vēl būtiskāki iemesli, kas liek pedagogiem šķirties no darba un pamest iecerēto profesiju.

pdf

Tests: vizuālis, audiālis, kinestētiķis vai diskrētais tips.

doc

Uzdevumi bērna smadzeņu pusložu darbības uzlabošanai.

Vingrinājumi smadzeņu pusložu sadarbības attīstībai, domāšanas darbības attīstībai, izturībai pret stresu, atmiņas, uzmanības, rakstītprasmes un lasītprasmes veicināšanai.

pdf

Vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai.

Lai pedagogs varētu palīdzēt skolēniem labāk adaptēties vienaudžu vidū, uzlabot un pilnveidot saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, prasmi paust savas vajadzības, prasmi sadarboties), lieti noder dažādi vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai.

pdf