#Neklusē un iegūsti rīkus mobinga mazināšanai skolā!

Mobinga problēma Latvijas skolās ir tik izplatīta, ka šobrīd ar atsevišķu kampaņu vai mācību stundu to nebūs iespējams samazināt – nepieciešama sistēmiska pieeja valsts un katras skolas līmenī.

pdf

18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

Asociatīvā metode - skolēnu radošuma attīstītāja. 5. -12. klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzek- ļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

pdf

Audzināšanas stunda "Taupīgums", 1. - 4.klase

pdf

Audzinātāja stunda. "Draugu nekad nevar būt par daudz". 3. klase

pdf

Audzinātāja stunda. Nevēlamie svešinieki, 4.-klase

pdf

Bibliotekārā stunda par uzziņu literatūru.

Mācību stunda par uzziņu literatūras veidiem – ceļvežiem, rokasgrāmatām,
enciklopēdijām, vārdnīcām – vispiemērotākā vieta ir vai nu grāmatnīca, vai bibliotēka,
kur redzama tās daudzveidība un ir reāla un piemērota vide dzīves prasmju attīstīšanai.

pdf

Citādā latviešu valoda. Klases skatuves runas konkurss.

pdf

Citādais man līdzās

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Darba lapa „Viss par mani”

Darba lapa piemērota skolēnu iepazīšanai, piemēram, 1. septembrī, jaunā mācību priekšmetā, nometnē. Darba lapa iederēsies tādos mācību priekšmetos kā sociālās zinībās, klases stunda vai latviešu valoda. Ļoti labi noderēs atgriežoties no vasaras brīvlaika.

pdf

Darba lapas 1.septembrim

Darba lapas klases stundai 1.septembrim.

pdf ×2

Darbs ar intelektuāli apdāvinātiem skolēniem, 2.-klase

pdf

Draudzība

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Drošība-atceries, zini, dari!

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Es skolā

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Iecietība un empātija – tolerance. Klases stundas plāns, 2. klasei

pdf

Kas ir laba klase? Klases stunda, 3.klase

pdf

Klases audzināšanas stunda "Mana vieta klasē" 1.– 4. klase

pdf

Klases audzināšanas stunda par draudzību, 4. klase

pdf

Klases kolektīva saliedēšanas pēcpusdiena. Klases stundas apraksts, 4.klase

pdf

Klases stunda Atkal kopā, 2.-4.klase

pdf

Klases stunda Draudzīgas un labsirdīgas vides veicināšana klasē. 3. klase

pdf

Klases stunda Iepazīsti savu pilsētu, 4.klase

pdf

Klases stunda – draudzība, 1.- 4.klase

pdf

Klases stunda „Izjūtas, vajadzības un sadarbošanās” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt piepildīt un apmierināt skolēnu vajadzības, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve, lai viņi piepildītu savas un citu vajadzības, saprast, ka dažas vajadzības piepildāmas tikai ar citu cilvēku palīdzību.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Mīlestība un rūpes, nepatīkamo izjūtu pārvarēšana” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt skolēniem izvērtēt, kas ir svarīgāks: mīlestība un rūpes vai daudz mantas, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve. Iemācīt saprast, kāpēc mīlestības un rūpes ir svarīgas par materiālajām lietām, kā iemācīties pārvarēt nepatīkamās izjūtas.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Patiesa draudzība, vajadzības, vēlmes un cienoša komunikācija” 1.-6. klase

Mērķis: Motivēt skolēnus veidot draudzīgu vidi klasē, izmantojot cienošas komunikācijas metodi, kuras mērķis ir, lai skolēni viens otru saprastu, cienītu un atbalstītu, un rūpētos viens par otru.

Sarmīte Zukule

docx ×7

Klases stunda „Veselīgs dzīvesveids – Ēd, kusties, smaidi!”, 3. klase

pdf

Klases stunda, 2.–4. klase. Savstarpējās attiecības. Mans viedoklis.

pdf

Klases stunda. Cienīt un rūpēties par citiem. 3.-klase

pdf

Klases stunda. Es un tu = MĒS!, 3. klase

pdf

Klases stunda. Ir labi būt labam. 1.-klase

pdf

Klases stunda. Mēs esam stipri! Mobings/vardarbība. 3. klase

pdf

Klases stunda. Valsts svētki. 3.klase.

pdf

Klases stundas plāns. Mana klase – draudzīgākā klase, 3 klase

pdf

Klases stundas Redze un tās saudzēšana metodiskās izstrādnes, 3.klase

pdf

Komandas darbs klases stundā, 4.klase

pdf

Labas rīcības izvēle ikdienas situācijās. Audzināšanas stunda, 1. klase

pdf

Latvija. Neoficiālie simboli.

pdf

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijai svētki. Dziesmas, dzejoļi, runas rotaļas.

docx

Latvijas nacionālie simboli. Apraksti. Darba lapas, uzdevumi.

pdf

Mācību darba izvērtējuma stunda, 1.-4.klase

pdf

Mācību stundas vērošanas lapa

pdf

Mana ideja emocionālās vardarbības mazināšanai skolā, 4.-9. klase

pdf

Mans vērtību koks

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Mūsu klases vērtības. Klases stunda 3. klasē kopā ar vecākiem. 3 klase

pdf

Noteikumi klasē

Plakāts


Signe Kušnire

pdf

Pasākums "Čību balle"

Skolēniem mājas uzdevums Čību ballei – izstādei ir atnest paš- gatavotas čības. Kā arī šajā dienā visi skolēni staigā čībās.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņas Mani sasniegumi, 2.-3. klase

pdf

Pazīsti savu temperamentu! 4.klase

pdf

Prasme klausīties. Kāpēc mums ir dotas divas ausis, bet tikai viena mute? 1.-4.klase

pdf

Projektu diena. Nauda. 1.-klase

pdf

Radīt skolēnos prieku par atkal satikšanos. Klases stunda Atkal skolā! 2.–4. klase

pdf

Smaids

Plakāts


Signe Kušnire

pdf

Spēle emocionālās vardarbības mazināšanai, 1.-4. klase

pdf

Stunda klases saliedēšanai, 4. klase

pdf

Tēva diena

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Viss par mani

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Ziemassvētku pasaku rulete.

Spēle.

pdf