Atgādnes matemātikā ar uzdevumiem, 1.-2.klase

Kompetenču pieejā. Atgādnes var izmantot, gatavojoties pārbaudes darbiem un uzdevumus iekļaut testos vai semestra noslēguma pārbaudes darbos. (41 lapa)

pdf

Atgādnes.

Gads, mēneši, nedēļas, dienas, kalendārs, laiks.

pdf

Atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Auseklītis. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās.

pdf

Darba lapa „Atņemšanas režģis”

Atņemšana līdz 20. Divi atņemšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto atņešanas darbību pieraksts.

pdf

Darba lapa „Datu nolasīšana”, 1.klase

Datu nolasīšana. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Fermeris uz dienu”

Saskaitīšanas un domāšanas uzdevumi. Palīdzi fermerim tikt galā ar mājlopu skaitīšanu!

pdf

Darba lapa „Kas pazudis?”

Esi detektīvs un atrodi pazudušo skaitli, saskaitīšanas vai atņemšanas zīmi, nepāra skaitļus.

pdf

Darba lapa „Matemātikas detektīvs”

Matemātikas detektīvs saskaitīšanā. Atrisini pazudušo skaitļu noslēpumu.

pdf

Darba lapa „Metamkauliņu matemātika”

Metamā kauliņa punktiņu skaitīšana. Divas lapas. Viena lapa ar piemēriem. Otrā lapā skolēns pats uzmet metamo kauliņu, aizpildot saskaitāmo lauciņus un izrēķinot summu.

pdf

Darba lapa „Naudas skaitīšana”

20 saskaitīšanas izteiksmes. Piemēri ar izdomātu naudas vienību saskaitīšanu. Pievienoti arī eiro naudas zīmju paraugi. Naudu izprintējot un ielaminējot var spēlēt spēles, kas saistītas ar naudas skaitīšanu, grupēšanu, mainīšanu, pirkšanu utt.

pdf ×2

Darba lapa „Saskaitīšana un atņemšana”

Saskaitīšanas un atņemšanas darbību uzdevumi. Teksta uzdevumi. Ieraksti trūkstošo.

pdf

Darba lapa „Saskaitīšanas režģis”

Saskaitīšana līdz 40. Divi saskaitīšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto saskaitīšanas darbību piemēri.

pdf

Darba lapas „Saskaiti un atņem laiku”

Minūšu saskaitīšanas un atņemšanas darba lapas. 12 darbību piemēri.

pdf

Darba lapas „Ziemassvētki”, 1. klase

Daudzpusīgas 27 darba lapas ar dažādiem un interesantiem uzdevumiem matemātikā un valodā bērniem no 6, 7 gadu vecuma.

pdf

Darbību sastādīšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Diagramma, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Diagrammas veidošana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Ēdienkarte, cenu aprēķināšana. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Kā mācīties matemātiku sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Latvijas tauriņi, 4. klase

pdf

Mārtiņa zīme. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās!

pdf

Matemātika 3.klase.

pdf

Matemātika un spēle Ceļojums naudas pasaulē, 1. – 4.klase

pdf

Matemātika, 2.klase. Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?

pdf

Matemātika/Angļu valoda sākumskolā, 2.-3.klase

pdf

Modeļu izmantošana matemātikā, 1.-2.klase

pdf

Nezināmā aprēķināšana, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Nošu kartītes

Printējama un laminējama atgādne. Nošu ilgumi, diēzs, bemols, atslēgu veidi, paužu veidi.

pdf

Pārbaudes darbs „Garumu mērīšana, simetrija”, 1.klase

Garumu mērīšana, simetrija - temata noslēguma darbs.

pdf

Pārbaudes darbs „Grupēšana”, 2.klase

Temata noslēguma darbs - grupēšana, Venna diagramma. SR: 2.12. Nosaka objektu kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina objektu īpašības, grupē objektus Venna diagrammā pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli.

pdf

Pārbaudes darbs „Mērvienības”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Izvēlas piemērotu mērinstrumentu garuma mērīšanai, atbilstošas mērvienības, mērīšanas precizitāti, mēra garumu (cm, dm, mm, m) un zīmē dota garuma nogriezni, ja tā garums dots (cm, mm).

pdf

Pārbaudes darbs, 2. klase

SR: Saskaita un atņem skaitļus, t. sk. nosauktos skaitļus, 100 apjomā ar pāreju jaunā desmitā, nosaka darbību secību un aprēķina izteiksmes (2 darbības, iekavas, “+”, “–”) vērtību.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Formulē likumsakarības skaitļu virknē, kurā katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais; pēta darbības ar pāra/nepāra skaitļiem.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Perimetrs, 2. klase

pdf

Pēti, domā, risini! 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Prezentācija „Simetrija”, 1.klase

Pirmais priekšstats par simetriju.

ppt

Prezentācija „Skaitlis un cipars”, 1.klase

Materiāls matemātikas stundai, mācoties atšķirības starp ciparu un skaitli. Uzdevumi skaitļu veidošanai no cipariem.

ppt

QR koda izmantošana matemātikā, 1.-4. klase

pdf

Reizināšana. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Reizināšanas spēle „Pikojamies”, 3.klase

pps

Rēķini galvā

Materiālā ir19 nelielas prezentācijas ar uzdevumiem sākumskolēniem, trenējoties saskaitīt un atņemt galvā gan apjomā līdz 10, gan līdz 100.

ppsx ×15 pps ×3 ppt

Saskaitīšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Saskaitīšana un atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Spēle „Mērvienību un figūru domino”, 2.klase

Spēle zināšanu nostiprināšanai un atkārtošanai par mērvienību pārveidojumiem.

pdf

Taisns leņķis, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Tematiskie uzdevumi „Valentīndiena”, 2.klase

Krājumā ir uzdevumi matemātikā un latviešu valodā Valentīndienas tematikā.

pdf

Tests, 2.-3.klase

Pārbaudes darbs

Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi. Teksts. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdiskais tests, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Veikalā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf